De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik ben egt luek! Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij een jongen met een leerstoornis in het speciaal onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik ben egt luek! Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld bij een jongen met een leerstoornis in het speciaal onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek is bekeken hoe een remedial teacher er voor kan zorgen dat een leerling van 11 jaar met een leerstoornis in het speciaal onderwijs een positief zelfbeeld ontwikkelt.
Het onderzoek startte met literatuuronderzoek waarin uitgebreid aandacht is geweest voor het ontrafelen van het begrip 'positief zelfbeeld'. Daarnaast is gekeken naar de invloed die het hebben van een leerstoornis heeft op de ontwikkeling van dit positief zelfbeeld. Vanuit dit literatuuronderzoek en onderzoek naar omgevings- en kindfactoren is gekozen voor het inzetten van de methode Kids' Skills (Furman, 2008). Deze methode werkt op een oplossingsgerichte manier met kinderen en hun omgeving aan vaardigheden die een kind kan leren. Met de leerling is gewerkt aan twee samen gekozen vaardigheden. De eerste vaardigheid is er op gericht de leerling meer inzicht te geven in dat wat hij gemakkelijk en wat hij moeilijk vindt. Bij de tweede vaardigheid oefende de leerling het aangeven van wat hij goed kan. Tijdens het leren van deze vaardigheden is gericht aandacht geweest voor het ontwikkelen van die aspecten die het zelfbeeld positief maken. De methodiek is individueel ingezet. Daarnaast is de omgeving ingezet om de feedback voor de leerling positief te maken. Tijdens de behandelperiode is er voor gekozen de leerling niet meer aan schoolwerk te laten werken. Dit besluit werd door de behandelcoördinator van deze leerling genomen op grond van het beeld dat is ontstaan in dit onderzoek.
Na tien behandelsessies is bekeken wat het resultaat is van de behandeling bij deze leerling in deze situatie. Dit is gedaan aan de hand van de afname van vragenlijsten bij de leerling, interviews met de leerling, zijn leerkracht en zijn moeder, evaluaties en observaties gedurende de behandelsessies.
Er kan worden vastgesteld dat de betreffende leerling gedurende de behandelperiode een positiever zelfbeeld heeft ontwikkeld. Op aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld laat de leerling groei zien. Zo vergelijkt hij zichzelf nu meer met zichzelf en minder met zijn omgeving, is er een voorzichtige ontwikkeling van een interne locus of control op gang gekomen en kan hij zichzelf positief waarderen. Uit de resultaten komt nadrukkelijk naar voren dat de omgeving van de leerling meer en gerichter positieve feedback is gaan geven. De leerling heeft na de behandelperiode een positieve schoolbeleving en is gemotiveerd voor school en leren. De kracht van de behandeling van deze leerling is de totstandkoming van een goede samenwerking tussen leerling, school, hulpverlening en ouders. De methode Kids' Skills heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Daarnaast heeft de gerichte aandacht voor aspecten die het zelfbeeld positief beïnvloeden resultaat gehad.
Het uitvoeren van dit praktijkonderzoek heeft mij persoonlijk veel opgeleverd. Ik ben me bewust geworden van mijn eigen leerstijl en heb geleerd om te gaan met mijn valkuilen op dit vlak. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en kan beter omgaan met kritiek. Ik heb geleerd welke overtuigingen voor mij belangrijk zijn en ben dicht bij mijn identiteit gekomen. En ook mijn zelfbeeld is positiever geworden!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk