De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"None of us is as smart as all of us…" (Van Vugt, 2003, p.5)

Coöperatief leren binnen het speciaal basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

"None of us is as smart as all of us…" (Van Vugt, 2003, p.5)

Coöperatief leren binnen het speciaal basisonderwijs

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gedurende het praktijkonderzoek heeft coöperatief leren binnen het speciaal basisonderwijs centraal gestaan. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd in groep 3 van speciaal basisonderwijsschool X., om schoolbreed een doorgaande lijn in coöperatief leren te creëren. Er is gekozen voor een beschrijvend praktijkonderzoek, omdat in kaart gebracht wordt hoe coöperatief leren in groep 4 vormgegeven wordt, hoe de leerkrachten van groep 3 tegen coöperatief leren aankijken en welke basisvaardigheden de leerlingen voor het samenwerken bezitten. In het praktijkonderzoek is er gefocust op de onderzoeksvraag; "Hoe kan ik als leerkracht coöperatief leren toepassen in groep 3, in de leeftijdscategorie van 6 tot 8 jarigen, binnen het speciaal basisonderwijs?" Door middel van het literatuuronderzoek zijn de domeinen: coöperatief leren binnen het speciaal basisonderwijs, de ontwikkeling van 6 tot 8 jarige kinderen en leerkrachtattitude bestudeerd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld, die vanuit de praktijk beantwoord zijn met behulp van onderzoeksinstrumenten. Er is een kijkwijzer opgesteld voor het observeren van basisvaardigheden voor het samenwerken. Tevens heeft er een semigestructureerd groepsinterview plaatsgevonden met de leerkrachten van groep 4, om erachter te komen hoe zij coöperatief leren vormgeven. Daarnaast zijn de leerkrachten van groep 3 en de Ib'er geïnterviewd, om hun visie ten aanzien van coöperatief leren in kaart te brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat de leerlingen basisvaardigheden voor het samenwerken beheersen, daarom kan coöperatief toegepast worden in groep 3 van speciaal onderwijsschool X. Wel is het van belang dat coöperatief leren stapsgewijs geïntroduceerd wordt, zodat leerlingen met speciale onderwijsbehoeften de tijd krijgen om aan de nieuwe situatie te wennen (Frörrer, Kenter & Veenman, 2008). In het onderzoeksrapport worden adviezen gegeven, hoe je als leerkracht coöperatief leren stapsgewijs kunt invoeren in de klas. Want: "None of us is as smart as all of us…" (Van Vugt, 2003, p.5).

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk