De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Daar kun je op rekenen':

Het verbeteringstraject rekenonderwijs op Basisschool De Klimboom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Daar kun je op rekenen':

Het verbeteringstraject rekenonderwijs op Basisschool De Klimboom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om het rekenonderwijs te verbeteren op basisschool De Klimboom richt ik mij op de volgende deelvragen:

- Hoe kan ik (compacten en) verrijken toepassen binnen de methode Pluspunt en in de kleutergroep?

- Hoe ga ik 'Maatwerk Rekenen' inzetten voor zwakke(re) rekenaars in combinatie met de methode Pluspunt?

- Hoe kan ik het automatiseren van alle leerlingen verbeteren?

Ik heb ervoor gekozen om bepaalde onderwerpen niet teambreed te bespreken, maar in een bouwoverleg met de doelgroep. Hierdoor ben ik efficiënter met de tijd omgegaan.

Bij deze opzet heb ik rekening gehouden met de zaken die beschreven staan in de theorie om tot een succesvolle verandering te komen.

De vergaderingen heb ik geleid en zijn bijgewoond door het hele team of een deel van het team. Elke vergadering had zijn agenda.

Mijn onderzoek heeft een verbetering van het rekenonderwijs op gang gebracht: de leerkrachten houden meer rekening met de verschillende niveaus in de groep:

- Door te werken met signaleringslijsten beoordelen we of er leerlingen in aanmerking komen voor (compacten en) verrijken;

- Met de routeboekjes van Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) beperken we voor de betere rekenaars van groep 4-8 het rekenprogramma van de methode Pluspunt;

- Leerlingen van de groepen 1-8 gaan met verrijkingsmaterialen aan de slag. In de groepen 5-8 wordt hiervoor KIEN ingezet. In de groepen 1-4 zijn er diverse materialen zoals plustaak rekenen, dobbelspel en kinder-rummikub beschikbaar.Leerlingen die (compacten en) verrijken zijn meer gemotiveerd, tevens lopen de leerlingen die werken met de routeboekjes van het SLO een half jaar voor op het functioneringsniveau van de groep.

Door de inzet van 'Maatwerk Rekenen' krijgen de zwakke rekenaars de extra hulp die ze nodig hebben naast de reguliere lessen van de methode. De leerkrachten weten hoe ze het programma in combinatie met de methode moeten inzetten. We zien ook dat het aantal D en E scores bij CITO Rekenen-wiskunde 2011 gedaald is.

Het automatiseren op Basisschool De Klimboom vraagt nog aandacht. In mijn laatste vergadering van het verbeteringstraject (en daarbij behorende cijfers en resultaten) zagen de leerkrachten dat de resultaten nog onvoldoende zijn. Er zijn nog teveel leerlingen die niet het gewenste didactische leeftijdsequivalent (DLE) halen. Daarbij is het de leerkrachten niet gelukt om twee keer in de week een automatiseringsoefening in een les te verwerken. Ze zien hier echter wel de noodzaak van in. Daarom is afgesproken dat na de meivakantie de rekenles op dinsdag en donderdag start met een automatiseringsoefening.Het team heeft het veranderingsproces positief ervaren. De vergaderingen waren prettig en er zijn afspraken vastgelegd omtrent (compacten en) verrijken, 'Maatwerk Rekenen' en automatiseren. Daarbij geeft het team aan dat de stappen van verandermanagement zoals John Kotter ze aangeeft belangrijk zijn om tot een goede verandering te komen.Dit onderzoek is pas het begin, het team gaat nu handelen volgens de vastgelegde afspraken, waardoor deze afspraken hun eigen worden.

Ook is het belangrijk om in het volgend schooljaar 2011-2012 afspraken te bespreken, te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Mogelijk wordt het effect groter bij een langere looptijd. Daarom bekijken we in de groepsbesprekingen van november 2011 en januari 2012 kritisch naar de resultaten.De intern begeleider gaat daarnaast bekijken of we vanaf volgend schooljaar de nieuwe Tempotest Automatiseren kunnen inzetten. Ook starten we dan met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor een rekenzwakke leerling.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk