De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Remedial teaching langues vivantes étrangères was, wie, wer, wann und warum?': Aanbevelingen ter verbetering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Remedial teaching langues vivantes étrangères was, wie, wer, wann und warum?': Aanbevelingen ter verbetering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn onderzoek naar de Remedial Teaching Moderne Vreemde Talen heeft plaats gevonden op het Varendonck College, afdeling VMBO onderbouw in de periode van januari tot en met mei 2010.
Het doel van dit onderzoek was het evalueren van RT MVT zoals deze op dit moment gegeven wordt aan de leerlingen met dyslexie en om eventueel suggesties ter verbetering te doen. De onderzoeksvraag luidde als volgt:
Welke suggesties kunnen worden gedaan ter verbetering van RT MVT op het Varendonck College met betrekking tot leerlingen met dyslexie?
Om tot antwoorden te komen op mijn onderzoeksvraag en deelvragen heb ik een survey onderzoek afgenomen bij de leerlingen met dyslexie in de brugklas van het VMBO, de ouders van deze leerlingen, de docenten moderne vreemde talen en de remedial teachers.
Uit de resultaten van mijn onderzoek heb ik een aantal aanbevelingen ter verbetering van de RT MVT op het Varendonck College omschreven.
Een belangrijke aanbeveling is het aanpassen en verbeteren van de informatieverstrekking aan de betrokken partijen. Dit kan door de informatiebijeenkomsten aan het begin van het schooljaar uit te breiden met onderwerpen als RT MVT inhoudelijk, de begeleiding van leerlingen met dyslexie op het Varendonck College, wat docenten in de klas kunnen doen en wat ouders thuis kunnen doen, wie de aanspreekpunten zijn betreffende dyslexie en RT en de rechten en plichten van leerlingen met dyslexie op het Varendonck College.

Ook de afspraken onder de remedial teachers zouden onder handen genomen kunnen worden. Zij zouden betere en voor iedereen duidelijke afspraken moeten maken over de communicatie naar leerlingen, ouders en docenten betreffende de regelmaat en de vorm van deze communicatie. Ook zouden zij afspraken moeten maken over aanspreekpunten binnen het RT team, kritisch kijken naar de inhoud, de duur en intensiteit van de RT MVT en hier passend lesmateriaal bij maken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk