De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'20 jaar en nu???': hoe bevorder ik toekomst gericht werken op de Emiliusschool?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'20 jaar en nu???': hoe bevorder ik toekomst gericht werken op de Emiliusschool?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Tijdens mijn onderzoek heb ik gezocht naar een antwoord op de vraag: Hoe integreer ik toekomst gericht werken binnen de Emiliusschool, een school voor leerlingen met meervoudige (verstandelijke en lichamelijke) beperkingen? De bedoeling was om vooral de overgang van school naar een dagactiviteitencentrum soepeler te laten verlopen en te verbeteren.
Om deze vraag te beantwoorden heb ik verschillende onderzoeksinstrumenten gebruikt. Zo heb ik diverse dagactiviteitencentra bezocht en gezien hoe ze daar te werk gaan (participerende observatie). Ook ben ik binnen de school op zoek gegaan naar mogelijkheden om toekomstgericht te gaan werken (interviews met leerkrachten, leerlingen en eigen ideeën). Eveneens heb ik vragen voorgelegd aan medewerkers van de dagcentra, relevante beleidsdocumenten gebruikt en sites bestudeerd. Dit alles heb ik gerelateerd aan visies op integratie en autonomie zoals die in de literatuur beschreven staan. De uitkomsten van dit alles, zijn verwerkt in dit onderzoek. Een visie van de Emiliusschool is: Uitgaan van mogelijkheden. Wat kunnen leerlingen, waar zijn ze goed in en hoe kunnen we daarop aansluiten? Tegenwoordig wordt dat vaak als competentiegericht onderwijs omschreven met daarnaast doelen als zelfstandigheid, integratie en inclusie.
Dit waren ook uitgangspunten bij mijn onderzoek. Ik heb gezocht naar diverse methodes en werkwijzen. Telkens was de vraag hoe kan ik dit toepassen in de praktijk van het onderwijs en mijn klas? Door hier steeds op terug te koppelen heb ik geprobeerd een bruikbaar onderzoek op te zetten. Aan de hand van conclusies heb ik adviezen uitgebracht aan leerkrachten. Adviezen waar we als school hopelijk volgend jaar mee verder kunnen werken. Steeds heb ik gekeken naar de leerling. Wat houdt voor onze leerlingen het begrip toekomst in en op welke manier kunnen wij hier op inspelen?
Een toekomst die vooral zal bestaan uit werken op dagactiviteitencentra maar die passend en zinvol voor de leerling moet zijn en recht moet doen aan zijn mogelijkheden. Dat vraagt maatwerk en individuele afstemming maar vooral een goed overleg tussen beide partijen: school en dagactiviteitencentra.
Daar liggen nog veel hiaten heb ik gemerkt maar ook mogelijkheden zoals ik zal proberen aan te tonen. Als we daar met zijn allen aan kunnen gaan werken zal de toekomst en daarmee de overstap van onze leerlingen soepeler en prettiger verlopen. Ik hoop met de resultaten van dit onderzoek, de adviezen en plannen daar een bijdrage aan te kunnen leveren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk