De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teamontwikkeling van ondersteuningsexperts

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Teamontwikkeling van ondersteuningsexperts

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het zorgmanagement van school heeft afgelopen jaar samen met de ondersteuningscoördinatoren (OC’s) van school X gewerkt aan een nieuwe visie van de ondersteuning. Vanuit deze visie is er een begin gemaakt met het werken aan een integrale ondersteuning in de vorm van wat school X ‘De Ondersteuningstuin’ noemt. In eerste instantie werden alle ondersteuningsexperts, voorheen verspreid over het hele gebouw, bij elkaar gezet in eenzelfde ruimte. De OC’s, waaronder de onderzoeker, kregen de opdracht inhoud te geven aan de ondersteuningstuin en sturing te geven aan de experts. Door verschillende externe factoren, stagneerde de ontwikkeling en moest de ondersteuningsstructuur herhaaldelijk worden aangepast. De ondersteuningstuin valt onder de 2e en 3e lijns ondersteuning en binnen de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Ze heeft hier invloed op en is overtuigd van het nut van dit ondersteuningsaanbod. De onderzoeksvraag die centraal staat is: Hoe kunnen de experts, die werkzaam zijn in de huidige ondersteuningsstructuur van school X, participeren in een transitie naar een integrale ondersteuning? Middels een nulmeting heeft de onderzoeker de experts bevraagd op de visie en herziene ondersteuningsstructuur. In de focusgroepdiscussie is de verdieping opgezocht met behulp van de 7 fasen van een veranderproces. Vervolgens is er een stellingenlijst ingezet om de huidige en gewenste situatie van de ondersteuningstuin in kaart te brengen. Als laatste is aan de hand van 7 factoren het teamleren en de rol van de OC’s als procesbegeleider in dit proces bekeken. De verkregen data hebben de onderzoeker veel informatie opgeleverd waarmee richting gegeven kan worden aan het doorontwikkelen van de ondersteuningstuin. Het is haar gelukt om draagvlak voor de verandering te creëren en een begin te maken met de implementatie van een integraal ondersteuningsaanbod samen met het team van ondersteuningsexperts

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk