De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Leer mij varen, dan word ik kapitein op mijn eigen schip': op weg naar psycho-educatie voor jongeren met autisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Leer mij varen, dan word ik kapitein op mijn eigen schip': op weg naar psycho-educatie voor jongeren met autisme

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport wordt het survey onderzoek beschreven dat door Harold van Loon is uitge-voerd op de Frater van Gemert school in Tilburg vanuit de opleiding Master Special Educatio-nalNeeds-Autismespecialist. Door antwoord te geven op de centrale vraagstelling binnen het onder-zoek, wordt een beeld beschreven van de behoefte aan lessen psycho-educatie onder jongeren tussen 12- 18 jaar met autisme binnen de leerroute autisme op de Frater van Gemert school. Dit beeld is ge-vormd door de jongeren zèlf en hun ouders te bevragen. De hierbij gebruikte vragenlijsten zijn geba-seerd op literatuur met duidelijke raakvlakken met de praktijksituatie van de Frater van Gemert-school.
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek laten zien dat de nadruk van de lessen psycho-educatie bijvoorkeur ligt op de gevolgen van autisme en hoe de jongere hiermee om kan gaan. Hier-bij neemt het ontwikkelen van coping vaardigheden en het ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld een zeer belangrijke plaats in. Bij de organisatie van de lessen psycho-educatie komt de voorkeur naar voren dat de lessen onderdeel uitmaken van het schoolcurriculum in alle leerjaren. De lessen worden bij voorkeur 1 uur per week aangeboden binnen de eigen mentorgroep en begeleidt door een combinatie van een interne deskundige en de eigen mentor. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek wordt de suggestie gedaan tot het uitvoeren van een pilot-onderzoek binnen de leerroute autisme op de Frater van Gemert school.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk