De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

We wisk .......

de wensen van jongeren gericht op het gebruik maken van Steunpunt Opvoeding wanneer zijn vragen of problemen hebben m.b.t. opgroeien

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

We wisk .......

de wensen van jongeren gericht op het gebruik maken van Steunpunt Opvoeding wanneer zijn vragen of problemen hebben m.b.t. opgroeien

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit profileringsproject gaat over de behoeften van jongeren (12 tot en met 18 jaar) wanneer het gaat over hulp vanuit Steunpunt Opvoeding. Steunpunt Opvoeding is een opvoedingsondersteunende instelling waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen wanneer ze vragen of problemen hebben over opvoeden en/of opgroeien. Deze laatste doelgroep, de jongeren, maakt in mindere mate gebruik van Steunpunt Opvoeding. In dit project wordt onderzocht waarom jongeren geen gebruik maken van Steunpunt Opvoeding en waar hun behoeften dan wel ligt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: Wat zijn de wensen van jongeren gericht op het gebruik maken van hulpverlenings(instanties) zoals Steunpunt Opvoeding wanneer zij vragen of problemen hebben met betrekking tot opgroeien? Vanuit dit onderzoek worden er aanbevelingen gedaan, zodat Steunpunt Opvoeding kan aansluiten op de jongeren en weet waar de wensen liggen wanneer zij vragen of problemen hebben met betrekking tot opgroeien.

In het literatuuronderzoek wordt er allereerst uitleg gegeven over opvoedingsondersteuning in het algemeen. Daarna wordt er een specifieker beeld gegeven van Steunpunt Opvoeding, maar ook waarom dit onderzoek van belang is op gemeentelijk niveau. De komst van een Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Oosterhout heeft bijgedragen aan het ontstaan van de hoofdvraag. Het doel van een Centrum voor Jeugd en Gezin is dat er snelle, goede en gecoördineerd advies en hulp op maat wordt gegeven. Om hier goed op aan te kunnen sluiten, is het van belang dat Steunpunt Opvoeding inventariseert waar de behoeften liggen van jongeren wanneer zij vragen en/of problemen hebben met betrekking tot opgroeien. Om meer inzicht te krijgen in wie jongeren zijn, is er binnen het literatuuronderzoek aandacht besteedt aan de vraag: wat wordt er verstaan onder jongeren? Dit was van belang voor het praktijkonderzoek. Aangezien de jongeren centraal stonden binnen het praktijkonderzoek.

Vanuit het praktijkonderzoek is duidelijk geworden dat jongeren in de gemeente Oosterhout niet op de hoogte zijn van Steunpunt Opvoeding. In totaal zijn er achttien jongeren geïnterviewd van twee verschillende middelbare scholen in de gemeente Oosterhout. Het belangrijkste speerpunt wat naar voren is gekomen door het praktijkonderzoek is bekendheid verwerven onder de jongeren. Dit is echter geen specifieke wens van de jongeren, maar aangezien de jongeren niet bekend zijn met Steunpunt Opvoeding is het moeilijk om specifieke wensen te formuleren. Wanneer er meer bekendheid is over Steunpunt opvoeding onder de jongeren, kunnen jongeren ook specifiekere wensen formuleren betreft het gebruikmaken van een hulpverleningsinstanties zoals Steunpunt Opvoeding. Door middel van het praktijkonderzoek zijn er verschillende middelen geformuleerd door de jongeren, waarmee Steunpunt Opvoeding bekendheid kan verwerven onder de jongeren. Wanneer Steunpunt Opvoeding met de school een soort van samenwerkingsverbandbad aangaat, zullen de jongeren bekender worden met Steunpunt Opvoeding. In het gehele praktijkonderzoek kan gelezen worden welke aanbevelingen er zijn gegeven richting Steunpunt Opvoeding met betrekking tot de wensen van jongeren en het gebruikmaken van Steunpunt Opvoeding.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk