De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leerlingevaluatie

evalueren om te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leerlingevaluatie

evalueren om te leren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is de doorlichting van de inspectie, waarbij een aantal tekortkomingen werden blootgelegd. Over de hele lijn kwam er sterk naar boven dat ons evaluatiebeleid sterke bijsturing nodig heeft.

Ik vind het belangrijk om het onderzoek positief te benaderen en te starten van wat reeds goed loopt. Ik breng hierbij in kaart wat voor onze school belangrijk is en toets af wat er reeds aan goede evaluatiepraktijken wordt toegepast. Mijn onderzoek bouw ik verder op volgens het waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry (Appreciative Inquiry, 2020), hierbij is de ‘DREAM’: Een schoolgedragen evaluatiebeleid dat professioneel wordt uitgebouwd en waarbij het leerproces van de leerlingen en de docenten centraal staat. Evalueren om te leren in plaats van leren naar de toets. Aangezien dit einddoel zeer breed is, baken ik mijn onderzoek als volgt of met de volgende onderzoeksvraag en deelvragen: Onderzoeksvraag (Destiny): Hoe kunnen we het evaluatieproces van onze leerlingen op school verbeteren zodat het doeltreffender wordt voor alle participanten?
Deelvraag 1 (Discovery): Welke doeltreffende evaluatiepraktijken worden er reeds toegepast op de school?
Deelvraag 2 (design): Hoe kunnen we onze leerlingen betrekken in ons evaluatiebeleid?
Deelvraag 3 (design): Welke werkbare voorstellen kunnen bijdragen tot een doeltreffender evaluatiebeleid en zijn onmiddellijk inzetbaar?
Deelvraag 4 (begeleiden): Hoe word ik als begeleider binnen dit veranderingstraject ervaren?

Ik bevraag 42 vakgroepen over wat er reeds goed loopt aan de hand van de 10 evaluatiepijlers (Harre, Smeyers, & Vanhoof, 2013). Ook de leerlingen worden bevraagd over hoe zij de evaluatie ervaren. Tijdens focusgesprekken probeer ik te achterhalen welke mogelijke voorstellen de vakgroepen hebben om hun evaluatiepraktijk bij te sturen en de leerlingbetrokkenheid te verhogen, die nadien door de werkgroep evaluatie op haalbaarheid worden bekeken. Daaropvolgend testen we enkele voorstellen uit en bevragen de leerlingen van deze testgroepen over het verloop van deze test. Tenslotte vraag ik feedback aan enkele mensen van de werkgroep evaluatie over hoe ze mij als begeleider hebben ervaren, ik doe dit aan de hand van enkele competenties die ik noodzakelijk acht om een traject te kunnen begeleiden. Ik doe hierover ook een kleine zelfreflectie.

Dit onderzoek brengt heel wat verbeterpunten voor onze school naar boven op vlak van evalueren. Persoonlijk brengt het groeikansen naar boven over hoe ik mijn competenties als begeleider kan versterken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-04-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk