De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

geen kwaliteitsonderzoek doen is dom, teveel kwaliteitsonderzoek doen is ook dom.

Zoektocht naar de grens van kwaliteitsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

geen kwaliteitsonderzoek doen is dom, teveel kwaliteitsonderzoek doen is ook dom.

Zoektocht naar de grens van kwaliteitsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Kwaliteitszorg is het onderwerp van mijn actie-onderzoek. Het onderwerp kwam als zeer urgent naar voren na het bespreken van het zorgverslag in september 2009. Ik ben vol enthousiasme aan de slag gegaan omdat ik vind dat een goede school een goede verslaglegging verdient en omdat ik denk dat een goede school altijd een betere school kan worden. Toch heb ik ook mijn persoonlijke twijfels over kwaliteitszorg en over het management dat nodig is om kwaliteitszorg op school te implementeren, in het voorwoord heb ik dit beschreven.

In het eerste hoofdstuk geef ik een begripsomschrijving en baken ik het onderwerp kwaliteitszorg enigszins af. In het volgende hoofdstuk omschrijf ik mijn zoektocht naar een juiste invulling van kwaliteitszorg op school. In dit hoofdstuk geef ik inhoud aan de titel van dit stuk 'Geen kwaliteitsonderzoek is dom, teveel kwaliteitsonderzoek doen is ook dom'. Ik oriënteer me via de literatuur, interne en externe beleidstukken, gesprekken met collega´s, lezingen en een studiemiddag op het onderwerp. Vanuit deze zoektocht formuleer ik de stelling: ' Alleen bezield kwaliteitsonderzoek, zorgt voor echte kwaliteit'. Bezielde kwaliteitszorg implementeren wordt het doel van mijn onderzoek. Vanuit dit onderzoeksdoel heb ik diverse vragen geformuleerd, één vraag heb ik in dit stuk uitgewerkt: ´Hoe kunnen wij de leeropbrengsten van ons onderwijs evalueren?´

In het hoofdstuk 'management' probeer ik via een analyse van de hedendaagse management visies te komen tot mijn persoonlijke visie. Vanuit hier formuleer ik een aantal basisprincipes die ik heb gebruikt om kwaliteitszorg op school te implementeren.

Tot hier heeft mijn onderzoek een definiërend karakter, hierna ga ik meer beschrijvend te werk. Ik formuleer in het hoofdstuk 'praktijk' de uitgangspunten voor 'het werkboek kwaliteit'. In dit werkboek heb ik de totale kwaliteitszorg van school omschreven. Hierna geef ik aan hoe ik een deel van het werkboek, ´evaluatie leeropbrengsten´ ,op school heb ingevoerd. Voor de invoering heb ik een driejarenplan gemaakt. Op dit moment zijn we met het tweede jaar bezig. Dit deel van mijn onderzoek heeft een ontwikkelend karakter, het onderzoek en invoeringsproces lopen deels parallel .

In de evaluatie beschrijf ik mijn conclusies, is er ruimte voor het bijstellen van de visie en omschrijf ik wat er in mijn optiek nog moet gebeuren om de kwaliteitszorg op school te optimaliseren. Evaluatiecriteria zijn voor mij: De kwaliteit van de gesprekken over leeropbrengsten, de kennis/vaardigheden van het hele team bij het interpreteren van de scores en de bruikbaarheid in de praktijk.

Mijn onderzoek kent drie niveaus. De eerste oriëntatie op het onderwerp is het kritische niveau, morele en ethische overwegingen over kwaliteitszorg zijn het onderwerp van mijn onderzoek. Daarna komt het formuleren van uitgangspunten, ik werk dan op het substantieel niveau. Het instrumentele niveau, het zichtbaar handelen in de praktijk, wordt in het hoofdstuk over de implementatie uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk