De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een eerste stap naar Educatief Partnerschap

Afstemming over opvoeding en ondersteuning van het leerproces

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een eerste stap naar Educatief Partnerschap

Afstemming over opvoeding en ondersteuning van het leerproces

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar educatief partnerschap in een Brabantse onderwijspraktijk. Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelkansen, de schoolloopbaan en het welbevinden van leerlingen (Smit, 2012). Op basis van het voorafgaande en de duidelijke veranderwens in mijn onderwijspraktijk, met name een andere houding naar ouders, kan de centrale vraagstelling van het onderzoek als volgt geformuleerd worden: Wat kunnen wij in mijn onderwijspraktijk verbeteren zodat wij tot een partnerschap met ouders komen? Relevante literatuur welke ik voor het onderzoek bestudeerd heb beschrijf ik in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 geef ik aan hoe ik het onderzoek heb opgezet; de gebruikte onderzoeksmethoden, de participanten en de planning. In hoofdstuk 4 presenteer ik de verzamelde data welke ik in hoofdstuk 5 analyseer in relatie met de theorie. Vervolgens beschrijf ik mijn conclusies, met deze conclusies kan ik de centrale vraagstelling beantwoorden. Ten slotte is in hoofdstuk 6 mijn persoonlijke reflectie op dit onderzoek te vinden. Resultaten: Effectief educatief partnerschap vraagt van de partners een duidelijke gemeenschappelijke visie. Impliciet herkenbaar zijn daarbij vooral gelijkwaardigheid, respect en een attitude van openheid en professionaliteit. Een onophoudelijke en permanente reflectie is daarbij van cruciaal belang. Er moeten bewust mogelijkheden gecreëerd worden om zowel formeel als informeel met alle betrokkenen in gesprek te gaan en te blijven. De school moet hier het initiatief in nemen. Leerkrachten zullen professioneel werken aan visievorming, bewustwording en reflectie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk