De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouders, wat moet je er mee? Ouders, je kunt er wat mee

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes van het kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Ouders, wat moet je er mee? Ouders, je kunt er wat mee

Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes van het kind

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting. In dit meesterstuk heb ik onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van loopbaankeuzes van de leerling op het Sint-Maartenscollege te Maastricht. Het onderzoek belicht de beleving en verwachtingen van de leerling, decaan en mentor. De onderzoeksvraag die ik geformuleerd heb luidt: Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen school en ouders op het gebied van loopbaankeuzes van de leerling? In de literatuur ben ik op zoek gegaan naar de rol van ouders. Wat doen zij als het gaat om loopbaankeuzes van hun kind? Uit onderzoek is gebleken dat zij een belangrijke rol hierin spelen. Ook de mentor en de decaan hebben een rol in de begeleiding van de leerling. Vanuit hun ervaring als professional hebben zij een signaalfunctie naar de ouders en kunnen zij, waar nodig, ondersteuning bieden bij de loopbaankeuzes van de leerling. In hoofdstuk twee is dit beschreven. Daarnaast heb ik ook de praktijk onderzocht, In hoofdstuk vier heb ik deze gegevens beschreven. Ouders en leerlingen van de havobovenbouw hebben een enquête ingevuld. Tevens heb ik de mentoren vanaf klas drie bevraagd. Hiermee heb ik inzicht gekregen in de rol die ouders spelen bij loopbaankeuzes van hun kind. Daarnaast weet ik nu hoe leerlingen denken over de begeleiding en de rol van hun ouders daarin. Ook is de mening van de mentor met betrekking tot de samenwerking met ouders duidelijk geworden. De gegevens zijn verwerkt in hoofdstuk vijf, hierin heb ik conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen ouders en school bij loopbaankeuzes te optimaliseren. In mijn meesterstuk staat het onderzoek en de daarbij verkregen data beschreven. De belangrijkste uitkomst daarbij is dat ouders meer invloed hebben op loopbaankeuzes van hun kind dan gedacht.Tevens is er helderheid ontstaan over de voorwaarden waaraan school en ouders moeten voldoen om tot een optimale samenwerking te komen

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk