De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stagebegeleiding in theorie en praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stagebegeleiding in theorie en praktijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op basis van literatuuronderzoek van diverse auteurs, zoals Korhagen ( 2011), Groen(2011) en Tomlinson (1995) heb ik een theoretisch kader opgesteld hoe effectieve stagebegeleiding eruit zo kunnen zien. Met name Tomlinson heeft een stempel gedrukt op mijn onderzoek, vanwege zijn 5 basisfuncties voor mentoren. Aan de hand van die 5 basisfuncties, en de theorie van Stevens ( 2002) over de 3 factoren die een rol spelen om tot een veilig leerklimaat te komen , heb ik middels verschillende vragenlijsten voor studenten en mentoren en daarna middels praktijkinterviews met mentoren, een beeld geschetst van de manier waarop mentoren de stagebegeleiding op onze school weergeven. In hoofdstuk 4 presenteer ik alle data die ik verkregen heb door middel van de vragenlijsten en de interviews. In hoofdstuk 5 ga ik over tot de beantwoording van mijn onderzoeksvraag. In hoofdstuk 6 presenteer ik mijn conclusies en aanbevelingen en evalueer ik wat het uitvoeren van dit onderzoek heeft betekend voor mijn persoonlijke ontwikkeling

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk