De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Psychomotorische therapie en ondernemen, het kan!

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om als psychomotorisch therapeut te ondernemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Psychomotorische therapie en ondernemen, het kan!

De kennis en vaardigheden die nodig zijn om als psychomotorisch therapeut te ondernemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de gezondheidszorg is er veel aan het veranderen. De regels worden aangescherpt, het eigen risico is verhoogd en daarnaast wordt er op personeel bezuinigd. Daarentegen stijgt het aantal zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en neemt binnen de zorg het aantal ZZP’ers snel toe. Voor psychomotorisch therapeuten kunnen er op ZZP basis nog vele kansen liggen, omdat er beter ingespeeld kan worden op mogelijkheden en veranderingen. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken naar de vereiste kennis en vaardigheden om te ondernemen als psychomotorisch therapeut.
Om tot een conclusie te komen is er gebruik gemaakt van schriftelijke onderzoeken. Deze zijn verspreid onder derde- en vierdejaars studenten van de opleiding psychomotorische therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en vrijgevestigd psychomotorisch therapeuten. Daarnaast is er gebruik gemaakt van deskresearch om de vragen over ondernemen te beantwoorden. Ook hebben er half gestructureerde diepte-interviews plaatsgevonden met ondernemers uit andere branches.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de studenten heeft overwogen om te starten als zelfstandig psychomotorisch therapeut, met als belangrijkste reden om te doen wat hij/ zij graag wil. Daarnaast blijkt er veel animo te zijn onder de studenten om naast de reguliere lessen, lessen in ondernemen/ ondernemerschap te volgen. Vooral de basiskennis zouden de studenten graag willen leren. Eveneens is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het netwerken de belangrijkste vaardigheid is om te ondernemen. Andere vaardigheden zoals: initiatief nemen en het zien van mogelijkheden zijn eveneens belangrijk, maar blijken binnen dit onderzoek toch beduidend lager te scoren. De vakkennis wordt beschouwd als belangrijkste kennis waarover een psychomotorisch therapeut moet beschikken.
De aanbevelingen die vanuit de conclusie zijn beschreven zijn voor een viertal partijen; het Centrum voor Ondernemerschap, opleiding psychomotorisch therapie, vrijgevestigd psychomotorisch therapeuten en studenten van de opleiding psychomotorische therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De aanbevelingen zijn uitbereid beschreven in het bijgevoegde adviesrapport.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2015-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk