De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bouwen aan de CVA-keten

Voorlichting in de keten voor CVA-cliënten en hun naasten

Samenvatting

Introductie: Dit praktijkonderzoek richt zich op het verbeteren van het geven van voorlichting door professionals aan CVA-cliënten en hun naasten in de CVA-keten Noordelijke Maasvallei.

Vraagstelling: De onderzoeksvraag luidt als volgt:
“Hoe wordt er op dit moment voorlichting gegeven en wat zijn de wensen en behoeften van de betrokken professionals in de CVA-keten Noordelijke Maasvallei ten aanzien van het geven van voorlichting aan CVA-cliënten en hun naasten?”

Methode: Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn twee focusgroepen uitgevoerd aan de hand van een interviewguide. De doelgroep van het praktijkonderzoek zijn professionals werkzaam in de CVA-keten Noordelijke Maasvallei. De deelnemers van dit onderzoek zijn paramedici, artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en trajectbegeleiders. De data uit de focusgroepen zijn letterlijk getranscribeerd. Vervolgens zijn deze gegevens geanalyseerd door middel van coderen, categoriseren en thematiseren.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerMaasziekenhuis Pantein
Datum2016-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk