De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ecologische verrijking van breuksteenconstructies

Onderzoek naar stabiliteit van ecologische verrijking op bodembescherming en vooroeververdediging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ecologische verrijking van breuksteenconstructies

Onderzoek naar stabiliteit van ecologische verrijking op bodembescherming en vooroeververdediging

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het verduurzamen van ontwerpen in de waterbouw komt steeds meer aandacht. Breuksteenconstructies lenen zich hier uitstekend voor. Op ecologisch gebied is informatie beschikbaar over het ecologisch verrijken van breuksteenconstructies door het toevoegen van verschillende materialen. Over de stabiliteit van de ecologische verrijking is minder bekend. De huidige kennis met betrekking tot stabiliteit van breuksteen en verrijkingsmaterialen is niet toereikend.
Dit onderzoek heeft als doel stabiliteitsproblemen van ecologische verrijking te onderzoeken, om aan de hand hiervan meer zekerheid te bieden bij het duurzaam ontwerpen van bodembeschermingen en vooroevers. De onderzoeksvraag die hierbij hoort luidt als volgt:
Wat zijn de stabiliteitsproblemen bij het toepassen van ecologische verrijking in bodembescherming en vooroeververdediging?
In dit onderzoek worden 4 typen ecologische verrijking onderzocht: schelpmateriaal, kleine steengradatie, oesterkooien en grote stenen. De diverse typen verrijking worden op een schaalmodelopstelling van bodembescherming Luchterduinen (rondom monopile) en de vooroever van de Oosterschelde (Zuidhoek) toegepast. Met deze schaalmodellen worden proeven gedaan in een stroomgoot. Tijdens de proeven wordt onderzocht welke stabiliteitsproblemen ontstaan onder invloed van diverse stromingsomstandigheden. De resultaten hiervan worden vertaald en teruggekoppeld naar de maatgevende omstandigheden van de casestudies windpark Luchterduinen en de vooroeververdediging Oosterschelde Zuidhoek.
De belangrijkste resultaten uit het modelonderzoek zijn:
• De constructie komt in de 0-meting (zonder verrijking) bij beide modelopstellingen niet in beweging. • Kleine steengradatie op de bodembescherming is niet stabiel onder maatgevende omstandigheden. • Het moment van bewegen voor oesterkooien is onvoorspelbaar en afhankelijk van de positie waarin deze is geplaatst. • Schelpmateriaal op de bodembescherming is niet stabiel onder maatgevende omstandigheden. • Het moment van bewegen voor grote stenen op de vooroeververdediging is onvoorspelbaar en afhankelijk van de positie. • Kleine steengradatie op de vooroeververdediging is stabiel onder maatgevende omstandigheden. • Schelpmateriaal op de vooroeververdediging is niet stabiel onder maatgevende omstandigheden. • De combinatie van schelpmateriaal en kleine steengradatie op de vooroeververdediging is stabiel onder maatgevende omstandigheden. • Na constructief falen blijft materiaal achter in de poriën van de constructie.
Stabiliteitsproblemen die optreden bij het toepassen van ecologische verrijking verschillen per verrijkingstype. Wanneer granulair verrijkingsmateriaal constructief faalt blijft een deel van het materiaal achter in de poriën van de onderliggende constructie, hier blijft de ecologisch verrijkende functie behouden. Grote stenen behouden na constructief falen ecologische waarde maar op een andere locatie. Oesterkooien verliezen ecologische waarde op de bodembescherming na constructief falen.
Het toe te passen verrijkingsmateriaal dient gekozen te worden op basis van de gewenste habitateigenschappen. Hierbij zijn een aantal factoren belangrijk: soort specifieke habitat eisen, habitat complexiteit, variabiliteit, stabiliteit, duurzaamheid en bronpopulaties. Het toe te passen type ecologische verrijking dient gekozen te worden op basis van de aanwezige en gewenste habitateigenschappen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVan Oord Marine Ingenuity
Datum2019-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk