De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Instandhouding zwembaden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Instandhouding zwembaden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015) concludeert uit recent onderzoek dat er in Nederland steeds minder zwembaden zijn. VSG(vereniging sport en gemeenten)-voorzitter André de Jeu, ondersteunt dit met de volgende uitspraak: “We hebben in Nederland eigenlijk te veel (dure) zwembaden. Dat is terug te voeren op het feit dat een fors deel van de aardgasbaten eind jaren ‘70 en begin jaren ’80 in het voorzieningenniveau werd gestopt: veel gemeentes vonden het belangrijk om ook een binnenbad te hebben en konden zich een dergelijke uitgave ook veroorloven.”
Op dezelfde manier is het Lentebad in gemeente Zevenaar ook medio jaren ’70 gebouwd en zodoende al meer dan 40 jaar oud. Voor zwembaden ligt de maximale levensduur meestal op 40 jaar. Bovendien voldoen zwembaden die in de jaren ‘70 zijn gebouwd vaak niet aan de huidige bouwkundige eisen. De gemeente Zevenaar zat hierdoor met de vraag wat ze met het zwembad moesten doen. Hiervoor waren een aantal mogelijkheden, waarvan één het sluiten van het Lentebad was. Doordat het belang van een zwembad in de regio als groot werd geschat, is er uiteindelijk voor gekozen het zwembad publiekelijk te verzelfstandigen binnen de eigen gemeente.
Omdat zwembaden uit de jaren 70 niet voldoen aan de huidige bouwkundige eisen, is het gewenst de mogelijkheden te bekijken om een meer-investering te doen tegenover de huidige onderhoudskosten. Hierdoor kan op de lange termijn geld bespaard worden, verduurzaming is hier dus het kernbegrip. Hoe een gemeente haar geld hieraan besteedt, is een lastig vraagstuk, want welke meer-investering is nu de beste? Om hier goed advies in te krijgen, laten gemeentes vaak adviesrapporten schrijven, die hoge kosten met zich meebrengen. Zo had de gemeente Zevenaar ook al een aanzienlijk bedrag aan adviesrapporten uitgegeven, maar had deze nog geen duidelijk beeld wat de beste opties zijn.
Hier spelen wij op in met onze investeringsmeter, binnen een werkdag is het nu mogelijk voor een gemeente om een aantal opties te bekijken voor haar zwembad. Deze opties staan in een bibliotheek en worden getoetst aan de hand van door een de gebruiker ingevoerde waarden en deels door waarden die in de bibliotheek zelf staan. Op initiërend niveau heeft de gebruiker nu een aantal opties voor handen, waar hij verder onderzoek in kan laten uitvoeren, of juist niet. Verder krijgt de gebruiker door de investeringsmeter meer inzicht in het gebruiksprofiel van het zwembad en wordt deze afgezet ten opzichte van de benchmarkt.
Om de berekeningen in de investeringsmeter goed te kunnen onderbouwen, is er in een literatuuronderzoek gedaan naar de recente energieprijsstijgingen en is ervoor gekozen de gebruiker met behulp van deze uitkomsten, zelf een gecontroleerde keuze te laten maken. Verder is er gekeken naar welke methode geschikt zou zijn om het financiële rendement te bepalen, waarbij bleek dat de netto contante waarde de beste manier was. Verder is er nog gekeken naar de inflatie en zijn de gekozen besparende maatregelen uitgewerkt, waardoor de werking inzichtelijk werd gemaakt.
De investeringsmeter kijkt momenteel naar een twaalf tal opties, die zijn gekozen op basis van een aantal bezoeken aan zwembaden, waar duurzame toepassingen reeds waren doorgevoerd en van de adviesrapporten die er al lagen. De naar ons beste toepassingen hieruit zitten in de bibliotheek en worden doorberekend aan de hand van de door de gebruiker ingevoerde waarden. De bibliotheek kan uitgebreid worden indien gewenst.
Met onze case tonen wij de werking van de investeringsmeter aan. Op basis van de score uit de Kesselring-methode kunnen wij nu voor ieder zwembad een aantal conclusies trekken en aanbevelingen doen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Zevenaar
Datum2016-01-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk