De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Horen door te kijken

Gebouwtoegankelijkheidvoor Doven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Horen door te kijken

Gebouwtoegankelijkheidvoor Doven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

‘Horen door te kijken’ luidt de titel van dit onderzoek: luisteren met de ogen. Door gebouwtoegankelijkheid op
een hoger niveau te brengen, kan men door te kijken alle auditieve zaken waarnemen, zonder het gehoor
hiervoor te hoeven gebruiken. Het onderwerp is specifiek, maar behelst een groots effect: inclusie van Doven in
de samenleving.
De Rijksoverheid heeft het VN-verdrag Handicap ondertekend, waar in de grondbeginselen staat dat het verdrag
uitgaat van toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid
bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen.
Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek, een enquête te houden onder Dove bezoekers
van kantoorgebouwen, het interviewen van experts en het organiseren van een focusgroep. De resultaten uit dit
onderzoek gelden als valide bron waar de ambassade Toegankelijkheid van de landelijke organisatie Dovenschap
achter staat.
Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat er veel andere doelgroepen met specifieke behoeften, en
zelfs ook horende mensen, mee kunnen profiteren van de mogelijke oplossingen om gebouwen toegankelijk te
maken in diverse situaties, zoals calamiteitengevallen en het zelfstandig kunnen betreden van het gebouw.
De conclusie is dat de onderzochte Rijkskantoren niet voldoen aan de toegankelijkheid voor Doven en hun
persoonlijke autonomie en volledige participatie niet waarborgen. Een voorbeeld hiervan is het niet kunnen
communiceren via de intercom bij de slagboom of in de lift als hier een storing optreedt. Wanneer brand
uitbreekt of een bommelding wordt gedaan, kunnen Doven de auditieve alarmering en instructies van
bedrijfshulpverleners niet waarnemen. In de aanbeveling wordt opgesomd hoe de persoonlijke autonomie en
volledige participatie kan worden gewaarborgd.
De Rijksoverheid wil voor de maatschappij een voorbeeld functie vervullen. Het belangrijkste is om eerst bewustzijn over
dit onderwerp te creëren bij diverse afdelingen, organisaties,
gemeentehuizen en overige burgers. Wanneer mensen zich
kunnen inleven in een situatie, ontstaat er begrip en zal ook
eerder actie worden ondernomen om veranderingen door te
voeren. De eerste stap voor de Rijksoverheid is om de
Rijksgebouwen toegankelijk te maken voor Doven. Als
vervolgactie is het van belang om in ieder geval de calamiteiten en intercommaatregelen in het Bouwbesluit en de NEN te
verwerken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;Directie Vastgoedbeheer - Rijksvastgoedbedrijf
Datum2021-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk