De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wijkverpleegkundige en de cliënt met een psychische stoornis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De wijkverpleegkundige en de cliënt met een psychische stoornis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: de wijkverpleegkundige krijgt steeds meer te maken met een veranderde cliënten populatie. De wijkverpleegkundigen komen thuis bij de cliënt om voornamelijk somatische zorg te verlenen. Het blijkt dat wijkverpleegkundigen te weinig inhoudelijke expertise ervaren vanuit hun eigen vakgebied om zorg te verlenen aan cliënten met zowel somatische klachten als psychische stoornissen. Door het bijkomende ongewenste gedrag van deze doelgroep ervaren de wijkverpleegkundigen dat de zorgverlening niet optimaal vorm gegeven kan worden (ZZG zorggroep, 2016).
Doel: eind 2016 is in kaart gebracht welke inhoudelijke verdieping er nodig is op de al bestaande competenties voor wijkverpleegkundigen om somatische zorg te verlenen aan cliënten met een psychische stoornis waar de wijkverpleegkundigen te maken krijgen met ongewenst gedrag.
Methode: om antwoorden te vinden op de onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek opgezet. Als methode van dataverzameling zijn open interviews gehouden met ggz-professionals, waar geluidsopnamen van zijn gemaakt. Deze zijn vervolgens verwerkt middels de grounded theory. De analyse van de data is afzonderlijk door de twee student-onderzoekers gedaan.
Resultaten: zes ggz-professionals met verschillende achtergronden hebben meegedaan met het onderzoek. Uit de resultaten komen de volgende hoofdthema’s voort: ongewenst gedrag, competenties gekoppeld aan kennis, houding en vaardigheden, signalering, samenwerking en taakafbakening. Deze hoofdthema’s geven weer wat er volgens ggz-professionals nodig is om zorg te verlenen aan clienten met een psychische stoornis. Een verdieping van kennis over psychische stoornissen, kennis over de sociale kaart (kennismaking met ggz-aanbieders) en casuistiekbespreking in eigen team komen naar voren als belangrijkste resultaten. Conclusie: concluderend kan er gezegd worden dat er bij vijf van de zeven beroepsrollen een inhoudelijke verdieping op de al bestaande competenties nodig is.
Aanbevelingen: het kan voor de thuiszorgorganisatie nuttig zijn om een ggz-verpleegkundige in dienst te nemen. Zij kan consultatie bieden en klinische lessen en begeleide intervisie geven. Intervisie kan een vast punt worden op de agenda, zodat de wijkverpleegkundigen hier tijd voor hebben. Daarnaast is het verstandig als de wijkverpleegkundigen zich verdiepen in het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Ook zou het bevorderlijk zijn als er een betere samenwerking zou plaatsvinden tussen de wijkverpleegkundigen en ggz-professionals.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerZZG zorggroep
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk