De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jij mee nee snap? Echt wel!

Het signaleren van TOS in de maatschappij, hoe gaat dat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jij mee nee snap? Echt wel!

Het signaleren van TOS in de maatschappij, hoe gaat dat?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de kwaliteit van kennis over TOS bij beroepsprofessionals in opleiding. Hierbij wordt expliciet gekeken naar de beroepsprofessionals van de mbo-opleidingen Kinderopvang en Onderwijsassistent niveau 3 en 4. Dit onderwerp is relevant voor de maatschappij aangezien TOS nog erg onbekend is en Koninklijke Kentalis merkt dat kinderen met TOS te laat of helemaal niet gezien worden. Met deze informatie in het achterhoofd heeft de opdrachtgever gevraagd om praktijkgericht onderzoek uit te voeren voor verbetering van de beroepspraktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Koninklijke Kentalis Doetinchem. De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de kennis over TOS bij beroepsprofessionals in opleiding die komen te werken met het jonge kind in de regio Veluwe om vanuit Koninklijke Kentalis de kwaliteit van deze kennis te waarborgen, zodat TOS kan worden gesignaleerd. Met als onderzoeksvraag: Op welke wijze kan Koninklijke Kentalis Doetinchem een bijdrage leveren aan de kwaliteit van kennis over TOS bij jonge kinderen voor de beroepsprofessionals in opleiding? Deze onderzoeksvraag zal beantwoord worden aan de hand van vijf deelvragen. Deze deelvragen zullen door middel van enquêtes en interviews worden beantwoord. Er zijn zeven collega’s van Koninklijke Kentalis geïnterviewd en ongeveer 35 studenten van school Y. hebben door middel van het invullen van de enquête deelgenomen. Uit de enquêtes komt naar voren dat bij de studenten van de opleiding onderwijsassistent voldoende kennis is en die kwaliteit van kennis ruim voldoende is. Bij de opleidingen pedagogisch medewerker niveau 3 en 4 is de kwaliteit van kennis onvoldoende om een TOS te signaleren. Hierop zou actie ondernomen moeten worden. Collega’s vertelde in de interviews dat zij ervaren dat TOS onbekend is bij beroepsprofessionals binnen het onderwijs, hieruit komt naar voren dat alle geïnterviewde graag zouden zien dat Koninklijke Kentalis een gastcollege ontwikkeld voor beroepsprofessionals in opleiding. Uit de literatuur zijn verschillende inzichten gekomen die het onderzoek onderbouwen. Verschillende hoogleraren benoemen dat TOS een onbegrepen handicap is die niet of te laat wordt gesignaleerd. Zij vertellen dat het vroegtijdig signaleren van TOS van groot belang is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Gezien de eerste zeven levensjaren cruciaal zijn voor de taalontwikkeling. Daarbij heeft Koninklijke Kentalis een expertiserol in voorlichting en kennisoverdracht en is dit een ultieme kans waarop ingespeeld moet worden. Een deel van activiteiten die onder voorlichting en kennisoverdracht vallen, wordt vanuit een subsidieregeling van VWS gefinancierd.

De uiteindelijke conclusie van het onderzoek is dat beroepsprofessionals van de opleiding PW3 en PW4 te weinig kennis hebben over TOS om deze te kunnen signaleren. Gezien Koninklijke Kentalis een expertiserol heeft in kennisoverdracht en voorlichting is een mogelijke oplossing dat zij een gastcollege ontwikkelen die standaard gegeven wordt binnen het middelbaarberoepsonderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerKoninklijke Kentalis Doetinchem
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk