De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Help mij om zichtbaar te zijn

Onderzoek naar de bereikbaarheid van niet-westerse allochtone cliënten tussen de 4 en 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Help mij om zichtbaar te zijn

Onderzoek naar de bereikbaarheid van niet-westerse allochtone cliënten tussen de 4 en 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorggroep Sifa is een Nederlandse thuiszorgorganisatie en begeleidt cliënten met een niet-westerse culturele achtergrond en richt zich op zorgvragers van alle leeftijdsgroepen.
De organisatie werkt cultuursensitief, dat houdt in dat de organisatie rekening houdt met, en aansluit aan, sociaal-culturele sensitiviteit, gericht op mensen met culturele achtergronden (Graeff, et. al., 2012). Cultuurgevoeligheid kan namelijk een probleem worden, wanneer er zich duidelijke knelpunten bevinden tussen de dominante cultuur en subcultuur. Ouders in niet-westerse culturen hebben namelijk een andere opvoedingsstijl en voeden hun kinderen op met andere normen en waarden dan ouders in westerse culturen (Eldering, 2010).
Zorggroep Sifa wil weten hoe zij het beste niet-westerse allochtone cliënten tussen de 4 en 12 jaar kan bereiken. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat niet-westerse allochtonen vaak te laat zijn bij het zoeken van professionele hulp, waardoor problemen vaak gevorderd zijn en niet meer eenvoudig te verhelpen zijn (Kurver, 2015). De organisatie wil preventief handelen om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen meer vertrouwen en een groter gevoel van veiligheid krijgen, zodat ze beter integreren in de samenleving, minder in een sociaal isolement terecht komen en een grotere zelfredzaamheid krijgen.
Het volgende doel is opgesteld voor dit onderzoek: “Zorggroep Sifa heeft voldoende handvaten om niet-westerse allochtone ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 4–12 jaar te bereiken, zodat er vroegtijdig hulp aangeboden kan worden”.
Zichtbaarheid is als voorwaarde beschouwd voor het ontwikkelen van handvaten en daarom is er om dit doel te bereiken eerst antwoord gezocht op de vraag: “Hoe kan zorggroep Sifa haar eigen kracht inzetten om de zichtbaarheid van de organisatie te vergroten voor niet-westerse allochtone ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 4–12 jaar?”.
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek.
Door middel van interviews en enquêtes is er antwoord gezocht op de deelvragen. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn daarna gekoppeld met het literatuuronderzoek.
De interviews zijn gehouden met zorggroep Sifa te Nijmegen, Prima Zorg en Welzijn te Tilburg, MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau te Rotterdam en Thuiszorg BRS te Enschede. De enquêtes zijn ingevuld door ouders van niet-westerse allochtone kinderen van de leeftijdscategorie 4-12 jaar. De respondenten voor de enquêtes zijn benaderd in Nijmegen.

Uit het interview komt naar voren dat zorggroep Sifa verschillende sterke punten heeft die meegenomen kunnen worden bij het opstellen van aanbevelingen. Zo is uit de enquête gebleken dat de organisatie niet alleen als naam erg onbekend is, maar ook het aanbod van opvoedingsondersteuning is erg onbekend. Om de zichtbaarheid te vergroten is de meest gegeven suggestie door de respondenten het organiseren van een inloopspreekuur. Uit interviews met verschillende welzijnsorganisaties is gebleken dat ze hun cliënten voornamelijk bereikt hebben door middel van deelname aan braderieën, moskeebezoeken, mond-tot-mondreclame, uitdelen van flyers en het ophangen van posters.
Uiteindelijk is gebleken dat een cultuursensitieve aanpak erg belangrijk is om de ouders van niet-westerse allochtone cliënten in de leeftijdscategorie 4-12 jaar te bereiken. Het bieden van cultuursensitieve zorg kan een bijdrage leveren aan het verkleinen van de barrière (Reijnders, 2016).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerSifa
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk