De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Projectoverdracht met LEAN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Projectoverdracht met LEAN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De afgelopen jaren vindt een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats in de bouw. De Opdrachtgever doet een stap terug waardoor de opdrachtnemer gedwongen wordt een stap vooruit te doen. Met de introductie van nieuwe contractvormen worden aannemers gedwongen om anders te denken. De ontwerpverantwoordelijkheden die voorheen bij de opdrachtgever lagen zijn nu een onderdeel van het contract van de opdrachtnemer. Dit zorgt ervoor dat in de tenderfase al nagedacht moet worden over het ontwerp. Door meer vrijheid in ontwerp dient in de tenderfase kritischer gekeken te worden naar de uitvoeringsmethoden. Deze zaken worden bij een interne overdracht door het tenderteam overgedragen aan het projectteam.

De overdracht van noodzakelijke informatie tussen tenderteam en projectteam is onvolledig. Na het overdragen van fysieke documenten bestaat de illusie dat het projectteam het project vanaf dat tijdstip beheerst. De gebruikte kennis en de achterliggende gedachte waarmee keuzes zijn gemaakt worden niet geheel overgedragen. Het is voor het projectteam niet duidelijk welke noodzakelijke informatie wanneer prioriteit heeft. Het projectteam moet dit zelf achterhalen terwijl hier na de overdracht geen tijd voor is. Het achterhalen van deze informatie kost extra tijd die in de tenderfase niet is begroot en lijdt dus tot kostenoverschrijding.

De doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken of de projectoverdracht anders kan worden ingericht met de implementatie van LEAN zodat meer noodzakelijke informatie wordt overgedragen.

Onderzoeksresultaten
Middels empirisch onderzoek en een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar het proces van een projectoverdracht. Het empirisch onderzoek is gebruikt om te onderzoeken hoe de projectoverdracht in de huidige praktijk wordt uitgevoerd. De literatuurstudie is gebruikt om te onderzoeken wat de doelstelling is van LEAN. Met deze resultaten is in deze eindrapportage onderzocht hoe een projectoverdracht kan worden verbeterd door de implementatie van LEAN.

Kijkend naar de voorgeschreven bedrijfsprocedures en de praktijk kan er worden vastgesteld dat deze niet volledig op elkaar aansluiten. Het projectteam moet na de projectoverdracht nog informatie halen uit het tenderteam terwijl de bedrijfsprocedure dit niet beschrijft. Tevens kan er worden vastgesteld dat tenderleden denken dat de projectleden graag een (totaal)overzicht van het project ontvangen. Echter blijkt uit empirisch onderzoek dat ieder projectlid voor zijn werkzaamheden andere informatie noodzakelijk vindt en dus ook wenst te ontvangen. Aan de hand van deze resultaten is vastgesteld dat de klantvraag per project en projectlid kan afwijken.

In de literatuurstudie is vastgesteld dat een sets beschikbare tools van er niet voor zorgen dat een proces LEAN wordt. LEAN is het toevoegen van waarde voor de klant, het verminderen van verspillingen en continu streven naar verbetering. Om een proces LEAN te maken dient het proces het vermogen te krijgen om te leren van fouten en continu te verbeteren.

Conclusie
Om het proces LEAN in te richten is de conclusie en aanbeveling van dit onderzoek om de stappen
‘Purpose, Process, People’ te implementeren.

De overdracht heeft de klantvraag (waarde voor de klant) als vertrekpunt. Dit kan worden bereikt door aan de projectleden te vragen welke informatie zij noodzakelijk vinden, in plaats dat het tenderteam bepaald welke informatie het projectteam ontvangt (Purpose).

In plaats van ‘push’ wordt er door middel van ‘pull’ informatie overgedragen aan het projectteam (JIT). Dit wordt bereikt door eerst een ‘koude’ en daarna een ‘warme’ overdracht te houden. Het projectteam krijgt met de tweede ‘warme’ overdracht de informatie door middel van Pull, omdat zij de informatie krijgen, welke zij noodzakelijk achten, voor het project (Process).

Een proces verbeteren gaat alleen met de mensen die het proces uitvoeren. De mensen zijn uiteindelijk de ‘motor’ van LEAN. Iemand dient verantwoordelijk te worden gemaakt voor de continue verbetering van de waardestroom van een projectoverdracht (People).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerMourik Groot-Ammers
Datum2016-01-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk