De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De melodie in therapie

Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van melodie-instrumenten in muziektherapie door Nederlandse muziektherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De melodie in therapie

Een inventariserend onderzoek naar het gebruik van melodie-instrumenten in muziektherapie door Nederlandse muziektherapeuten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is een inventariserend onderzoek waarin wordt onderzocht hoe melodie-instrumenten in muziektherapie worden ingezet door Nederlandse muziektherapeuten. Het is geschreven als afstudeeropdracht voor de opleiding muziektherapie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mijn persoonlijke interesse in melodie-instrumenten is de aanleiding geweest voor dit eigen onderzoek. Omdat er weinig informatie te vinden is over dit specifieke onderwerp heeft het onderzoek als doel om beter in kaart te brengen hoe melodie-instrumenten worden ingezet en wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van deze instrumenten in therapie.
Er zijn een hoofdvraag en deelvragen opgesteld. Binnen dit kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende databronnen zoals literatuur, individuele personen en een groep. Er is gebruik gemaakt van deskresearch, een online enquête en semigestructureerde interviews.
Uit de resultaten blijkt dat alle soorten melodie-instrumenten op diverse manieren worden ingezet. Er kan geconcludeerd worden dat met bijna alle doelgroepen gewerkt kan worden met deze instrumenten en dat de meerderheid van de therapeuten het zowel tijdens individuele als groepstherapie inzet. Melodie-instrumenten worden alleen gebruikt als de therapeut deze beheerst.
De werking van de instrumenten in de muziektherapie is afhankelijk van het instrument, de therapeut en de cliënt. Interessante punten die naar voren komen zijn het afstemmen op de cliënt, creëren van positieve ervaringen en extra gebruik maken van lichaamstaal, mimiek en oogcontact. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van bewustzijn in de vingers, verhogen van concentratie en het beter leren controleren van de ademhaling.
De validiteit en betrouwbaarheid worden uitgebreid besproken om te reflecteren op het onderzoek. In het laatste deel staan een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek zoals het onderzoeken van de ervaringen van de cliënt of het doen van kwantitatieve metingen in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerSymfora Meander
Datum2017-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk