De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een brug naar de brugcursus

Actieonderzoek naar mogelijkheden die de toekomst van de al bestaande brugcursus, een muziekcursus voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis,kunnen waarborgen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een brug naar de brugcursus

Actieonderzoek naar mogelijkheden die de toekomst van de al bestaande brugcursus, een muziekcursus voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis,kunnen waarborgen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De brugcursus, een muziekcursus voor kinderen met een autisme-spectrum-stoornis, werd al jaren
geleden ontwikkeld door de muziektherapeute en docente mevr. Dr. Poismans. Het is een cursus
die een brug slaat tussen de aanleg en/of voorkeur van het autistisch kind voor muziek en dat wat
het daar ten bate van zijn ontwikkeling mee kan doen. Omdat veel ouders die aanleg wel
constateren, maar vaak niet weten wat ze er mee kunnen doen, is het de bedoeling dat een van de
ouders van het kind bij de cursus deelneemt.
Muziek vormt een brug naar verdere ontwikkeling. Dit maakt deze cursus speciaal, waardevol en
vormt een belangrijk aanbod voor deze doelgroep.
Binnen deze cursus wordt muziektherapeutisch gewerkt, maar het is toch geen therapie. Het kan
wel een eerste stap naar therapie zijn.
De cursus is zo geconcipieerd, dat hij ook door afstuderende muziektherapie-studenten gegeven
kan worden. Het bewijs daarvoor leverden vorig jaar twee studenten van de opleiding Creatieve
Therapie – Muziek van de Zuyd Hogeschool. Zij hebben de cursus opgezet, deelnemers geworven
en vervolgens de cursus gegeven. Op basis van hun eigen ervaringen hebben zij een draaiboek in
elkaar gezet met daarin een handleiding voor het opzetten en geven van deze cursus. Het was de
bedoeling dat de brugcursus als een leer-werkplek binnen de opleiding Creatieve Therapie
geïmplementeerd wordt, zodat elk jaar studenten van deze opleiding, aan de hand van het
draaiboek, de cursus zelfstandig kunnen opzetten en geven. De implementatie kon tot nu toe nog
niet gerealiseerd worden. Vorig jaren waren veranderingen binnen het curriculum van de Zuyd
Hogeschool daarvoor verantwoordelijk en dit jaar kwam de cursus niet eens tot stand. Een cursus
die geen garantie van slagen heeft, kan natuurlijk niet geïmplementeerd worden.
Het onderzoek
Omdat de cursus niet alleen voor de doelgroep autistische kinderen een eerste stap naar
ontwikkeling kan zijn, maar ook voor de studenten die de cursus geven een mogelijkheid biedt om
zowel het eigen methodisch handelen als ook de vaardigheden van een ondernemer te
ontwikkelen, ligt het voor de hand dat deze cursus moet blijven bestaan en vervolg moet krijgen.
Daarom heeft zich de studente, die de cursus dit jaar (2014/2015) wou geven, met de vraag bezig
gehouden waarom de cursus niet tot stand is gekomen. Er werd dus onderzoek gedaan naar de
oorzaken voor het niet totstandkomen van de cursus en vervolgens naar mogelijkheden voor
aanpassingen om de kans van slagen voor de toekomst te waarborgen. Dit werd gedaan, door
gesprekken te voeren met verschillende deskundigen, die zicht hebben op de behoeftes van de
doelgroep, op marketing en ondernemerschap en ook op het zorg-stelsel.
Verder werden er ook nieuwe mogelijkheden voor het werven van deelnemers uitgeprobeerd. Dit
gebeurde door het geven van proeflessen van de brugcursus.
Resultaten en conclusie
Door de gesprekken met deskundigen werd duidelijk, dat het net nieuw ingevoerde zorg-stelsel
hoofdverantwoordelijk daarvoor was, dat er dit jaar geen aanmeldingen voor de cursus waren.
Ook werd door de onderzoeksactiviteiten geconstateerd, dat het concept en de acquisitie van de
brugcursus op verschillende manieren aangevuld en aangepast kunnen worden. Hiervoor werden
concrete voorbeelden en adviezen gegeven.
Tenslotte werd op basis van de verkregen resultaten het draaiboek van de brugcursus aangepast
en geactualiseerd.
Dit onderzoek over de mogelijke aanpassingen van de brugcursus en de acquisitie leveren een
belangrijke bijdrage, om de kans van slagen van de brugcursus in de toekomst te vergroten en te
waarborgen

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk