De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vervangen brug Ritsumazijl over het Van Harinxmakanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vervangen brug Ritsumazijl over het Van Harinxmakanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag die centraal staat bij dit onderzoek is hoe de huidige beweegbare verkeersbrug bij Ritsumazijl
vervangen kan worden door een innovatieve beweegbare fietsbrug. Het doel hiervan is om een globaal
ontwerp op te stellen voor de nieuwe fietsbrug en hiervoor de meest geschikte uitvoeringsmethode te
bepalen en uit te werken.
Als eerste is er een Programma van Eisen opgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden, eisen en wensen
vanuit de opdrachtgever (provincie Fryslân) aangegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de nieuwe
brugdekken moeten van composiet gemaakt worden, de brug moet een innovatief karakter hebben en de
hinder is tijdens de uitvoeringsfase een belangrijk aspect.
Aan de hand van het Programma van Eisen zijn verschillende schetsontwerpen gemaakt. Deze zijn door
middel van een Multi-Criteria-Analyse tegen elkaar afgewogen. Hieruit is de draaibrug, met draaibare
pijler aan de zijkant van de vaarweg, als beste alternatief naar voren gekomen. De doorslaggevende
factoren waren innovatie en duurzaamheid.
De draaibrug zijvariant bestaat uit een beweegbaar deel met twee brugdekken. Tevens zijn er twee
aanbruggen. Het beweegbare deel is opgebouwd uit een pyloon, in de vorm van een parallellogram met
tuien. De rijbaan loopt door de parallellogram heen. Als de brug open gaat voor de scheepvaart, zal de
gehele pyloon meedraaien. De brugdekken zijn gemaakt van composiet (glasvezelversterkt polyester). Het
voordeel van het gebruik van composiet is dat de brugdekken lichter van gewicht zijn dan een traditionele
brug van bijvoorbeeld beton. Daarnaast vergen deze brugdekken weinig onderhoud.
Vanuit het globale ontwerp zijn grof werkzaamheden geïnventariseerd, die nodig zijn om het ontwerp te
realiseren. Met dit als basis is de fasering uitgewerkt. Een belangrijk afwegingscriterium hierbij is de
hinder, waardoor de half-om-half methode het beste toe te passen is. Bij de half-om-half methode zullen
eerst alle werkzaamheden aan de zuidzijde van de middenpijler uitgevoerd worden, terwijl de
scheepvaart aan de noordzijde van het kanaal vaart. Vervolgens worden de werkzaamheden aan de
noordzijde uitgevoerd en zal de scheepvaart aan de zuidzijde varen.
Tot slot is er een uitvoeringsplan uitgewerkt. In het uitvoeringsplan zijn voor alle gespecificeerde
werkzaamheden de werkmethodes bepaald. Om de veiligheid te kunnen waarborgen tijdens de
uitvoeringsfase, zijn de risico’s geïnventariseerd en zijn hiervoor beheersmaatregelen opgesteld. De
werkzaamheden zijn verwerkt in een planning. Deze planning is volgens het LEAN-principe
geoptimaliseerd, waarin de wachttijden en transportbewegingen zijn geminimaliseerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2015-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk