De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transitiemodel Gemeenten Energieneutraal

afstudeeronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transitiemodel Gemeenten Energieneutraal

afstudeeronderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In EU-verband zijn afspraken gemaakt ten aanzien van duurzaamheid. Elke lidstaat geeft daar zijn eigen uitvoering aan. De Staat der Nederlanden heeft in 2013 een groot aantal doelstellingen geformuleerd in het ‘Energieakkoord Duurzame Groei’. Recente publicaties geven aan dat de Nederlandse overheid er niet in slaagt om het aandeel participanten aan duurzame gebiedsontwikkeling te verhogen, ondanks alle instrumenten die ingezet worden. Daarnaast is duurzaamheid een sterk geprofessionaliseerd thema geworden. Daardoor weten duurzaamheidexperts niet de brede samenleving aan te spreken, maar slechts de 20% van de bevolking die toch al betrokken is. Bij het uitvoeren van het beleid betreffende duurzame gebiedsontwikkeling doet zich een probleem voor bij de optimalisatie van de samenwerking tussen overheid en burgers. Er lijkt een kloof te bestaan tussen de leefwereld van de burger en de systeemwereld van de overheid. Het onderzoek heeft tot doel om deze kloof te verkleinen en tot een groter gedeeld belang te komen. Door de belangen van de burgers te verbinden met de publieke belangen op het gebied van duurzame stads- en gebiedsontwikkeling met behulp van inzichten uit de gedragseconomie.

Het doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor gemeentelijke organisaties die streven naar energieneutrale stadsontwikkeling. Een energieneutrale stadsontwikkeling wil zeggen dat er zo veel mogelijk duurzame energie wordt gebruikt op zowel publiek als privaat terrein. In het bijzonder wil het onderzoek gemeenten helpen het aandeel burgers dat participeert in duurzame gebiedsontwikkeling te verhogen en een beweging naar een bepaald doel op gang te brengen, te weten de energieneutrale stadsontwikkeling. In dit onderzoek worden trends op het gebied van duurzaamheids-ontwikkeling en burgerparticipatie geanalyseerd en worden patronen hiervan onder de bevolking bekeken. Daarmee wordt onderzocht hoe gemeenten een hogere betrokkenheid van burgers bij duurzaamheidsbeleid kunnen bereiken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2016-05-20
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk