De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe denken cliënten van de RIBW AVV over zelf rapporteren in hun dossier

Rapporteren moet een doel hebben

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe denken cliënten van de RIBW AVV over zelf rapporteren in hun dossier

Rapporteren moet een doel hebben

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de RIBW AVV is onder hun cliënten onderzoek verricht in het kader van het meerjarenbeleidsplan waarin is opgenomen tussen 2016 en 2020 een cliëntportaal in gebruik te nemen. In deze samenvatting leest u de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en de daaruit voortgekomen aanbevelingen.
De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd en onderzocht: “Hoe denken cliënten van de RIBW AVV over zelf rapporteren in hun dossier binnen het cliëntportaal en waar liggen hun wensen en behoeften ten aanzien van het rapporteren?”
Belangrijkste conclusies
Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten openstaan voor het zelf gaan rapporteren. Hierbij willen zij zelf de regie behouden, maar is ondersteuning vanuit de begeleider wenselijk. Cliënten hebben tijdens de afgenomen interviews aangegeven veel vertrouwen te hebben in de begeleiders van de RIBW AVV ten aanzien van rapporteren in hun dossier. Ondersteund voelt de cliënt zich wanneer hij samen met de begeleider in gesprek gaat over de rapportage. Hierdoor verwacht de cliënt tot een gezamenlijke waarheid te komen. De cliënt heeft hierbij behoefte aan uitleg en handvatten over wat er van hem verwacht wordt.
Het waarborgen van de privacy is een issue dat in de interviews en vragenlijsten regelmatig naar voren is gekomen. De cliënt is bezorgd over wie inzage krijgt in hetgeen hij heeft geschreven.
Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat het motiveren en gemotiveerd houden van cliënten lastig is. Uit dit onderzoek komt naar voren dat cliënten gemotiveerd zijn om deel te nemen maar dat zij hierbij wel ondersteuning nodig hebben. De motivatie kan worden vergroot door het voeren van gesprekken en het verhelderen van het doel en de verwachtingen in het zelf rapporteren.
Aanbevelingen
Om de wensen en behoeften van de cliënten naar de organisatie over te brengen hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn: het verschaffen van helderheid voor de cliënten door een taakomschrijving te maken. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten zich onzeker zullen voelen in het zelf rapporteren. Cliënten zullen gemotiveerd en gestimuleerd moeten worden om deel te (blijven) nemen. De cliënt, de begeleider en de organisatie moeten het belang en doel van het zelf rapporteren leren inzien. De begeleiders moeten leren verdragen dat hun rol verandert Hiervoor is steun nodig vanuit de organisatie. De organisatie zal dan ook verder onderzoek moeten verrichten om dit vorm te kunnen geven. De cliënt wil op een eigen creatieve manier rapporteren, zo wil men bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van emoticons, een tekening, app of sms of een gesproken bericht. Tijdens de implementatie zal dit ICT technisch gerealiseerd moeten worden.
Met dit onderzoek hebben de onderzoekers geprobeerd een bijdrage geleverd aan een verbetering van het primaire proces. Het onderzoek is daarmee een bijdrage aan en relevant voor, de implementatie van het cliëntportaal. De cliënt heeft een duidelijke behoefte gehoord te worden waar dit onderzoek bewijzen voor levert. Hierdoor zullen innovatieve ideeën ontstaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk