De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De activiteitenweger, een multidisciplinair instrument?

Praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De activiteitenweger, een multidisciplinair instrument?

Praktijkonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Activiteitenweger is een ergotherapeutisch instrument wat ingezet kan worden om meer balans te creëren in het dagelijks handelen. Dit heeft betrekking op de belasting en belastbaarheid van een individu tijdens de dagelijkse activiteiten. De ontwikkelaars van de Activiteitenweger merkte dat steeds meer niet -ergotherapeutische zorgprofessionals interesse kregen in het gebruik van het instrument en de bijbehorende scholing. Op dit moment is er voor niet-ergotherapeutische zorgprofessionals geen passend instrument beschikbaar, dus wordt er ongeschoold gebruik gemaakt van de Activiteitenweger. Dit betekend dat de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden en dit schade kan brengen aan de cliënt, beroepsgroep ergotherapie en het instrument zelf.
De vraag die gedurende dit praktijkonderzoek wordt onderzocht is: “Welke zorgprofessionals beheersen de overeenkomstige en specifieke competenties die een voorwaarde zijn om de Activiteitenweger in te zetten binnen een behandeling gericht op energiemanagement na het volgen van de scholing.”
Om antwoord te geven op de hoofdvraag, is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij een beschrijvende en vergelijkende onderzoeksvorm zijn gehanteerd. Er zijn vier deelvragen geformuleerd om uiteindelijk met de resultaten antwoord te geven op de hoofdvraag. De deelvragen worden beantwoord door een participatieve observatie bij de scholing, deskresearch naar competenties en interviews met diverse zorgprofessionals. Door gebruik te maken van het T-shaped model van Oskam (2009) is uiteindelijk inzichtelijk gemaakt welke zorgprofessional de competenties beheerst om de Activiteitenweger in te kunnen zetten.
De resultaten laten zien dat voor de inzet van de Activiteitenweger specifieke kennis omtrent belasting en belastbaarheid, Graded Activity en gedragsveranderingen noodzakelijk is. Daarnaast moeten professionals specifieke vaardigheden bezitten zoals het maken van een activiteitenanalyse, het kunnen aannemen van een coachende rol, de regie bij de cliënt laten en het analyseren van de belasting en belastbaarheid. Om de Activiteitenweger in te kunnen zetten moet de professional ook de stappen van de Activiteitenweger begrijpen.
De overeenkomstige attitudes die worden verwacht van een professional zijn: op een respectvolle manier contact maken met een cliënt en sturend en zonder oordeel behandelen.
Uit onderzoek blijkt de Activiteitenweger een typisch ergotherapeutisch instrument te zijn. Dit komt voort uit specifieke ergotherapeutische vaardigheden en kennisgebieden die nodig zijn om het instrument goed af te nemen. Het werken en redeneren vanuit activiteitenniveau is een belangrijk onderdeel en is typisch ergotherapeutisch en kan niet aangeleerd worden tijdens de scholing.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerMeander Medisch Centrum
Datum2018-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk