De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevaarbaar maken Apeldoorns kanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevaarbaar maken Apeldoorns kanaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Apeldoorns kanaal is niet te missen in Apeldoorn en omgeving. De lengte van het kanaal is 52 kilometer
en doorkruist daarbij een aantal gemeentes. Het Apeldoorns Kanaal heeft een lange geschiedenis met
betrekking tot de beroepsvaart, maar is sinds 1982 in verval geraakt.
In de media is al veelvuldig gespeculeerd over het opnieuw bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal.
Het bevaarbaar maken en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen rondom het Apeldoorns kanaal,
zullen voor de gemeentes gelegen aan het kanaal, een positieve invloed hebben op de recreatieve sector.
Op deze wijze zijn wij in contact gekomen met gemeente Apeldoorn welke ons kon faciliteren in een
afstudeeronderzoek naar het bevaarbaar maken van het Apeldoorns kanaal.
Er zal het nodige rondom het kanaal moeten gebeuren, voordat de recreatievaart gebruik kan maken van
het gehele kanaal. In het afstudeerverslag zullen oplossingen voor de twee grootste knelpunten van het
Apeldoorns kanaal worden uitgewerkt. Hiervoor zullen allereerst de bestaande knelpunten in kaart gebracht
dienen te worden, dit zal in het inventarisatieverslag worden uitgewerkt. Aan de hand van classificeringen
worden de knelpunten gewogen en is het mogelijk de grootste knelpunten naar voren te brengen.
Het grootste knelpunt is de kruising van de A50 met het Apeldoorns kanaal. De combinatie van de geringe
doorvaarthoogte met de kruising van een nationale stroomweg, zorgt ervoor dat dit een gecompliceerd
knelpunt is. In de definitieve situatie mag er bij een bevaarbaar Apeldoorns kanaal geen oponthoud voor het
verkeer op de A50 ontstaan. In de alternatievenstudie zullen verschillende alternatieven ter verbetering van
dit knelpunt worden ontworpen en gedimensioneerd. Ter ondersteuning zal er in de literatuurstudie onderzoek worden uitgevoerd naar de bestaande passeeralternatieven.
Bij de binnenstedelijke knelpunten zal er gekeken worden naar de Laan van Zevenhuizen en de Deventerstraat.
Ten eerste zal er een inventarisatie worden gedaan om het knelpunt in beeld te brengen. Als het knelpunt en
het probleem goed in beeld zijn gebracht, dan zullen er voor beide knelpunten alternatieven worden opgesteld.
In deze alternatievenstudie zal er onderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke oplossingen op het
desbetreffende knelpunt.
Aan de hand van de keuzematrix zullen de opgestelde alternatieven worden beoordeeld. In het keuzeverslag
zal de toetsing van deze alternatieven uitvoerig worden beschreven. Hieruit is gebleken dat de passeersluis bij het waterbouwkundige deel de hoogste scores krijgt op verschillende onderdelen. Bij het infra technische deel behaald de ophaalbrug op beide knelpunten de hoogste scores.
In het voorkeursverslag zal de passeersluis tot in details worden uitgewerkt. Gekozen is om de historische
uitstraling te hanteren, zoals deze bij de bestaande sluizen van het Apeldoorns kanaal is toegepast. Dit omdat de historische waarde van het 200 jaar oude kanaal bij gemeente Apeldoorn hoog in het vaandel staat. Enkel zal de passeersluis onderhuids zijn uitgevoerd met de hedendaagse technieken en voldoen aan de huidige eisen. In dit verslag zal het ontwerp van het complex, de wettelijke voorzieningen, het bewegingsmechanisme, de waterdichting en het vul- en ledigsysteem worden uitgewerkt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Apeldoorn
Datum2016-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk