De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Muzikale aanraking in het hier en nu'

Een kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling en het evalueren van de CRDL als muziektherapeutische interventie in het stimuleren van contact bij ouderen met gevorderde dementie en vastgestelde apathie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Muzikale aanraking in het hier en nu'

Een kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling en het evalueren van de CRDL als muziektherapeutische interventie in het stimuleren van contact bij ouderen met gevorderde dementie en vastgestelde apathie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit kwalitatieve ontwerponderzoek is een interventieopzet ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd bij ouderen met gevorderde dementie en vastgestelde apathie om het maken van contact te stimuleren. De onderzoeksvraag luidt:
Hoe kan het gebruik van de CRDL als muziektherapeutische interventie contact stimuleren bij ouderen met gevorderde dementie en vastgestelde apathie die in een verpleeghuis verblijven?
Om deze vraag te beantwoorden zijn er diverse databronnen benaderd, met behulp van verschillende technieken van dataverzameling. De Delphi-methode is gebruikt om bij vier muziektherapeuten consensus te krijgen over een interventieopzet. Bij twee CRDL-ervaringsdeskundigen zijn half gestructureerde interviews afgenomen. Vervolgens is de interventieopzet die hieruit ontstond, uitgevoerd om contact te stimuleren bij twee deelnemers met dementie en vastgestelde apathie. Deze sessies zijn gestructureerd geobserveerd en geëvalueerd. De verkregen data is verwerkt middels codering en kwalitatief systematische analyse.
De belangrijke aandachtspunten voor de therapeut, die zijn verkregen uit de interviews, over het werken met de CRDL zijn: voorkennis hebben over de cliënt, afstemmen op de cliënt, rust uitstralen en de tijd nemen. Ook zien de CRDL-ervaringsdeskundigen meerwaarde in het aanbieden van een sessiereeks. Er kan voorzichtig gesteld worden dat de ontwikkelde consensus-based interventieopzet potentie heeft om het maken van contact te stimuleren bij ouderen met dementie en vastgestelde apathie. Mits de genoemde aandachtspunten door de therapeut in acht worden genomen. Eveneens wordt in de interventie aangeraden gebruik te maken van de volgende muziektherapeutische technieken: Imitating, Synchronizing, Modelling, Repeating, Calming, Introducing change, Enabeling, Receding en Making transitions. Om te zien of de ontwikkelde interventie daadwerkelijk effectief is, wordt aangeraden de effecten van de interventie op het maken van contact middels kwantitatief onderzoek bij een grotere populatie in de praktijk te testen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerAafje thuiszorg huizen zorghotels
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk