De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Stressklachten… Waarom wachten?’

Een onderzoek naar behoeften van studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor het vroegtijdig herkennen van stressklachten en hulp vragen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Stressklachten… Waarom wachten?’

Een onderzoek naar behoeften van studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor het vroegtijdig herkennen van stressklachten en hulp vragen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit recent onderzoek over het studentenwelzijn in het hoger onderwijs blijkt dat studenten in toenemende mate stressklachten ervaren. In dit onderzoek kampt één op de vier studenten met burn-outklachten (Dopmeijer, 2017). Deze klachten hebben een negatieve invloed op het welzijn en studieverloop van studenten. Ondanks ervaren klachten, vragen maar weinig studenten om hulp. Als studenten dit doen is dit vaak pas in een laat stadium (Boot, Vonk & Meijman, 2007). Een adequaat antwoord op dit probleem blijkt onder meer te liggen op het gebied van bewustwording, preventie en vroegsignalering.

De studentenpsychologen van de HAN signaleren een toename van stressklachten onder HAN-studenten. In de nabije toekomst willen de studentenpsychologen ontwikkelingen doorvoeren in hun dienstverlening op het gebied van preventie en vroegsignalering. Momenteel hebben zij nog geen preventieve activiteiten en hulpmiddelen voor HAN-studenten. Dit onderzoek sluit aan op deze ontwikkelplannen en heeft als doel om inzicht te krijgen in wat studenten van de studentenpsychologen nodig hebben om stressklachten vroegtijdig te herkennen. Daarnaast wordt gekeken hoe de studentenpsychologen het hulp vragen toegankelijker en laagdrempeliger kunnen maken voor studenten. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kunnen de studentenpsychologen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen eraan bijdragen dat studenten van de faculteit GGM vroegtijdig stressklachten bij zichzelf herkennen en om hulp vragen?

Een online vragenlijst is gebruikt om inzichtelijk te maken welke behoeften studenten hebben op het gebied van vroegsignalering van stress en op het gebied van hulp vragen. Aan de hand van interviews is het praktijkvraagstuk verder onderzocht. De belangrijkste conclusies zijn dat studenten een gebrek aan kennis over stress ervaren en hierdoor onvoldoende de ernst en mate van stress kunnen inschatten. Daarnaast ervaren studenten taboe en schaamte rondom mentale problemen en heerst onder studenten onduidelijkheid over de studentenpsychologen en de hulpmogelijkheden. Dit werkt drempelverhogend. Aandacht moet besteed worden aan het creëren van veiligheid en erkenning, het bespreekbaar maken van stressgerelateerde thema’s, het vergroten van kennis en het vroegtijdig aanbieden van informatie over de studentenpsychologen. Daarnaast hebben studenten baat bij een toegankelijk preventief hulpaanbod van de studentenpsychologen, bestaande uit onder andere een checklist, training en mindfulness, om stressklachten vroegtijdig te kunnen herkennen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerStudentenpsychologen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2018-09-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk