De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wegwijzer door de aanbestedingsjungle

de geschikte aanbestedingsvorm

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wegwijzer door de aanbestedingsjungle

de geschikte aanbestedingsvorm

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Adviesburo Smeets b.v. adviseert woningcorporaties bij groot-onderhoudswerken om tot de juiste aanbestedingsmethode te komen. De wens is om adviezen die nu gebaseerd zijn op ervaring van medewerkers sterker te maken door middel van een instrumentarium welke het advies ondersteunt. De hoofdvraag voor het uit te voeren onderzoek luidt:
“Op basis van welke variabelen kan een instrumentarium worden ontwikkeld om tot een reële afweging te komen welke vorm van aanbesteding geschikt is voor het groot onderhoudswerk, waarbij rekening wordt gehouden met de projectkenmerken en de overwegingen van de woningcorporatie?”
Voordat een aanbestedingsprocedure kan worden geselecteerd moet duidelijk zijn welke bouworganisatievorm wordt toegepast. Er is onderzocht wat de belangrijkste variabelen zijn die een invloed hebben op deze keuze voor de bouworganisatievorm en aanbestedingsprocedure. Tijdens interviews is getoetst of de resultaten uit het onderzoek overeenkomen met de werkwijze van woningcorporaties.
Bij de keuze in de bouworganisatievorm kan een verdeling worden gemaakt tussen twee hoofdgroepen. Bij traditionele bouworganisatievormen is de opdrachtgever ontwerpverantwoordelijk. Als de opdrachtgever (een deel van) het ontwerprisico wil verleggen naar de opdrachtnemer, kan worden gekozen voor een geïntegreerd contract. Doorgaans heeft de opdrachtgever dan ook minder invloed op de uitvoering van het werk.
Bij de aanbestedingsprocedure is er keuze tussen een openbare- of onderhandse aanbesteding. Bij de onderhandse aanbestedingen kan worden gekozen tussen een meervoudige en enkelvoudig onderhandse procedure. De laatste staat ook bekend als een 1-op-1 procedure.
Uit het onderzoek zijn tien variabelen gekomen die als belangrijke factoren zijn vastgesteld voor de advisering in het aanbesteden van groot-onderhoudsprojecten. De tien variabelen zijn in willekeurige volgorde: Verantwoordelijkheidsverdeling Omvang van de opdracht
De wijze waarop eisen worden geformuleerd (technisch of juist functioneel)
Transactiekosten voor de corporatie en de inschrijvers De mate van invloed van de opdrachtgever op de uitvoering Aantal potentiële inschrijvers.
Flexibiliteit van het contract om met wijzigingen om te gaan.
Gewenst eindresultaat. Het moment dat zekerheid ontstaat over de prijs Complexiteit van de opdracht
Er is een eerste opzet gemaakt van het instrumentarium. Door het instrumentarium vaker toe te passen kunnen beter betrouwbare wegingsfactoren worden bepaald. Ook kan bij opdrachtgevers worden getoetst of met alle relevante invloed factoren rekening is gehouden. Dit kan worden gezien als een aanvulling op de interviews.
De verkregen resultaten zijn bedoeld als belangrijke onderlegger voor het overleg met opdrachtgevers voor de advisering in aanbestedingsvorm

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerAdviesburo Smeets B.V.
Datum2018-01-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk