De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatiebehoefte cliënt en verpleegkundige in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Informatiebehoefte cliënt en verpleegkundige in de thuiszorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
De ZZG zorggroep is continu bezig met vernieuwing van de zorg (ZZG zorggroep, 2011). Er is een prijsvraag uitgeroepen onder de medewerkers van de ZZG zorggroep. Hierin kregen medewerkers van de ZZG de kans om de meest innovatieve zorgvernieuwing van ZZG zorggroep te bedenken. Het meest innovatieve idee ging naar een nog te ontwikkelen appli-catie in de thuiszorg. Middels deze applicatie kunnen hulpbehoevenden informatie verkrijgen over zorg en de plaatselijke wijkverpleegkundigen. Om te onderzoeken of er behoefte is naar deze applicatie, is er van september 2013 t/m januari 2014 een behoefte onderzoek uitge-voerd onder cliënten en verpleegkundige/verplegende van de ZZG zorggroep. Het onder-zoek is uitgevoerd door twee studenten van de opleiding HBO-Verpleegkunde.
De vraagstelling luidt als volgt: Hoe is de huidige zorg op het gebied van informatie voorzie-ning tussen de cliënt en verpleegkundige en welke informatie willen cliënten en verpleegkun-digen terug zien in een applicatie?
Om antwoord te geven op de vraagstelling is het onderzoek gesplitst in drie deelvragen:
 Deelvraag 1:
Zijn cliënten en verpleegkundigen tevreden over de informatievoorziening met betrekking tot de huidige zorg? Zijn er nog verbeterpunten?
 Deelvraag 2:
Hebben cliënten en verpleegkundigen behoeften om informatie terug te zien in een appli-catie? Zo ja, welke informatie?
 Deelvraag 3:
Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor de functionaliteit van een applicatie op het gebied van e-Health met betrekking tot de informatiebehoefte voor cliënten en verpleegkundigen.
Om antwoord te krijgen op de eerste deelvraag, zijn er interviews afgenomen bij vier wille-keurige cliënten en vier willekeurige verpleegkundigen/verplegende in twee willekeurige wij-ken binnen de ZZG zorggroep. Het interview is ontwikkeld aan de hand van literatuur en overleg met de opdrachtgever. De resultaten van de interviews zijn gelabeld, waarna de ana-lyse heeft plaatsgevonden. De resultaten laten zien dat cliënten en verpleegkundigen over het algemeen tevreden zijn over de informatievoorziening met betrekking op de huidige zorg. Er komt een enkel verbeterpunt uit.
Om antwoord te krijgen op de tweede deelvraag, zijn er dezelfde interviews afgenomen zoals bij deelvraag 1, bij vier willekeurige cliënten en vier willekeurige verpleegkundi-gen/verplegende binnen de ZZG zorggroep. De resultaten laten zien dat het merendeel van de cliënten geen behoefte heeft om informatie terug te zien in een applicatie. Verpleegkundi-gen denken erg verschillend over de behoefte aan een applicatie voor cliënten en de inhoud hiervan.
Aan de hand van de resultaten en conclusies hebben de onderzoekers een aantal aanbeve-lingen gedaan. Er wordt aanbevolen om in eerste instantie geen applicatie te ontwikkelen, maar eerst nader onderzoek te doen. Dit onderzoek moet meerdere respondenten bevatten, waardoor de resultaten en conclusies meer betrouwbaar zullen zijn. Uit de resultaten is ge-bleken dat alleen de jongere cliënt behoefte heeft aan een applicatie. Er wordt aanbevolen om nader te onderzoeken of er verschil is in behoefte met betrekking tot de leeftijd. Uit de resultaten is gebleken dat beide onderzochte wijken gebruik maken van E-care, waardoor verpleegkundigen en verplegende geen behoefte hebben om naast E-care nog via een ap-plicatie onderling te communiceren. Er wordt aanbevolen om de behoeften te meten in een wijk waar geen gebruik wordt gemaakt van E-care.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk