De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapportage onderzoek ondervoeding bij thuiswonende 65+ 'ers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rapportage onderzoek ondervoeding bij thuiswonende 65+ 'ers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
In 2013 is er een voedingsmeterapplicatie ontwikkeld voor het MCL, welke bijdraagt aan het signalering van ondervoeding. Patiënten die met ontslag gaan, pakken hun eigen eetpatroon op. Daarom wordt onderzocht of de voedingsmeter ook past in de thuiszorg. Zorgprofessionals van de thuiszorg zien cliënten niet ieder moment van de dag, waardoor ze ondervoeding niet altijd voor zijn. Het lectoraat iHuman koos Palet om de voedingsmeterapplicatie te testen.
Doelstelling
Na afloop van het onderzoek is duidelijk wat de ervaringen van de zorgprofessionals van thuiszorg Palet zijn die 65+’ers met (het risico op) ondervoeding begeleiden met behulp van de voedingsmeter applicatie.
Praktijkvraag en deelvragen
Wat zijn de ervaringen van de zorgprofessionals van Palet in hun begeleiding naar thuiswonende 65+’ers met (het risico op) ondervoeding aan de hand van de ‘geriatrische voedingsmeter applicatie’? - Op welke manier helpt de geriatrische voedingsmeter applicatie de zorgprofessionals in hun begeleiding? - Op welke manier is de ‘geriatrische voedingsmeter applicatie’ ondersteunend voor de zorgprofessionals?
Literatuurdeelvragen
- Wat staat er in de literatuur geschreven over ondervoeding bij thuiswonende 65+’ers in de thuiszorg? - Wat staat er in de literatuur geschreven over het gebruik van e-health door zorgprofessionals? - Wat is bekend over het gebruik van e-health bij 65+’ers in combinatie met het reguleren van ondervoeding?
Methode Het onderzoeksrapport betreft een beschrijvend onderzoek met kwalitatieve uitkomst. De resultaten worden verkregen middels een half-gestructureerd interview in tweegesprek met zowel open als gesloten vragen aan de hand van het ASE model. Van de interviews zijn geluidsopnames gemaakt.
Resultaten
Uit de interviews blijkt dat zorgprofessionals ondanks diverse antwoorden op één lijn zitten. Alle respondenten verwachten dat de voedingsmeter hen helpt in het werkproces en zien hier meerwaarde in. 4/5 verwacht ondervoeding te constateren. Daarbij worden respondenten zelf bewuster van het eetpatroon van hun cliënten, wat voor gespreksstof zorgt. De respondenten verwachten dat collega’s openstaan voor technologie. Wel vinden ze niet alle cliënten geschikt, want zij hadden veel hulp nodig. De respondenten vinden het registreren van voeding vallen onder hun verantwoordelijkheid en denken voldoende kennis en vaardigheden te hebben om te werken met de voedingsmeter. Een aantal respondenten hadden meer introductie gewild bij de applicatie, zoals een helpdesk. Indien noodzakelijk voor hun cliënten willen alle respondenten met de applicatie werken, en raden het aan andere cliënten en zorgdisciplines aan.
Conclusie
Aangetoond is dat alle zorgprofessionals willen werken met de voedingsmeter indien er wat aanpassingen gemaakt worden aan de applicatie en het daarmee voor de cliënten werkbaar is.
Discussie
De objectiviteit wordt vergroot doordat het meetinstrument aansluit op de literatuur en de onderzoeker de respondenten niet kent. Het gebruik van opnameapparatuur bevordert de objectiviteit en betrouwbaarheid. Voor een grotere betrouwbaarheid had de onderzoeker meer moeten doorvragen voor meer diepgang. Door aan te geven dat gegevens anoniem verwerkt wordt, praat men vrijuit, wat de validiteit verbetert

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingOpleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie Gezondheidszorg
PartneriHuman Lectoraat i.s.m. Het Palet
Datum2016-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk