De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Orale mucositis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Orale mucositis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Orale mucositis is een veelvoorkomende bijwerking bij patiënten met hoofd-hals tumoren die worden behandeld met radiotherapie en/of chemotherapie. In het verleden zijn veel studies gedaan naar screeningsinstrumenten om de orale mucositis tijdig te herkennen en te kunnen stadiëren. Echter is nooit een screeningsinstrument gevonden dat algemeen geaccepteerd is. Het doel van dit onderzoek was om binnen vier maanden een aanbeveling te doen over een gevalideerd screeningsinstrument voor het screenen van orale mucositis bij patiënten met hoofd-halstumoren. De criteria waaraan dit screeningsinstrument moet voldoen zijn vooraf opgesteld.
In de periode van oktober tot december 2013 is literatuuronderzoek gedaan naar een screeningsinstrument voor orale mucositis bij hoofd-halstumoren. Daarnaast zijn acht hoofd-hals oncologische centra benaderd. Het doel hiervan was om kort in kaart te brengen welk instrument daar wordt gehanteerd. Daarna zijn het totaal aan screeningsinstrumenten vergeleken met de vooraf opgestelde criteria. De criteria zijn: verwerking van de gradering gerangschikt naar CTCAE versie 4.0 criteria in het screeningsinstrument; de wijze van het afnemen van de mondscore en het invullen van het screeningsinstrument moet beschreven zijn; eenduidig te interpreteren van de stadia van orale mucositis; passend bij het niveau van de verpleegkundigen; het screeningsinstrument moet objectieve en subjectieve veranderingen van het mondslijmvlies meten; Nederlandstalig; screeningsinstrument moet valide zijn; passend bij patiëntencategorie van de afdeling Medische Oncologie; hanteerbaarheid.
In totaal werden 34 screeningsinstrumenten gevonden vanuit literatuuronderzoek. Daarnaast werden vijf screeningsinstrumenten verkregen van de andere centra. CONCLUSIE. Een op alle criteria geschikt instrument voor de dagelijkse verpleegkundige praktijk werd niet gevonden. De OMAS, OAG, OMI-20, MSS en het screeningsinstrument van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis werden veelbelovend bevonden. Aanbevolen wordt één van deze screeningsinstrumenten aan te passen waardoor deze volledig voldoet aan alle criteria.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk