De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niet praten voor, maar praten met!

Onderzoek naar de wijze waarop ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Niet praten voor, maar praten met!

Onderzoek naar de wijze waarop ervaringsdeskundigheid ingezet kan worden binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per januari 2015 wordt het nieuwe jeugdbeleid ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de jeugdhulpverlening verandert. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, momenteel liggend bij de provincies van het Rijk, wordt overgeheveld naar de gemeenten. Het uitgangspunt binnen het nieuwe jeugdbeleid wordt de hulpvraag van kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Het doel van het nieuwe jeugdbeleid is een vraaggerichte jeugdzorg. Om dit te realiseren is het van belang dat professionals meer gebruik maken van o.a. de eigen krachten van ouders en het sociaal netwerk, de zogenoemde ervaringsdeskundigheid. Dit betekent dat professionals een andere denk- werk en handelwijze moeten innemen ten opzichte van ouders/jeugdigen. Deze veranderingen roepen bij zowel de professionals als bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lingewaard vragen op. Vragen als: ‘Wat wordt mijn rol als professional?’ en ‘Wat betekent dit voor mijn handelen?’ Het doel van dit onderzoek richt zich dan ook op het kennis en inzicht vergaren over het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van ouders/jeugdigen en de ontwikkeling van de daarvoor benodigde competenties voor professionals binnen het CJG. Aansluitend op dit doel is de volgende vraag geformuleerd: “Hoe kunnen de professionals van het CJG de ervaringsdeskundigheid van ouders/jeugdigen inzetten binnen de hulpverlening, om het hulpverleningsproces te verbeteren?”

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2014-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk