De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vrijwilligerswerk bij DZC’68

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op vrijwilligerswerk binnen voetbalvereniging DZC’68

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vrijwilligerswerk bij DZC’68

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op vrijwilligerswerk binnen voetbalvereniging DZC’68

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit cijfers blijkt dat veel sportverenigingen in Nederland kampen met een vrijwilligerstekort. Dit geldt ook voor de voetbalclub DZC’68. Door dit tekort worden de huidige vrijwilligers te zwaar belast en daarom is er behoefte aan een groter aantal vrijwilligers. In opdracht van DZC’68 is onderzocht hoe het werven en het behouden van vrijwilligers kan worden verbeterd.

Uit de theorie blijkt dat de factoren betrokkenheid en tevredenheid een grote rol spelen bij het werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden van de huidige vrijwilligers. Wanneer de betrokkenheid en tevredenheid groot is, is de kans groter dat men vrijwilligerswerk gaat doen en/of blijft doen. De theorie laat zien dat er een aantal factoren zijn die de betrokkenheid en tevredenheid kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: het vrijwilligersmanagement, de taakkenmerken, de motieven en de verenigingskenmerken. Elke factor bestaat uit verschillende dimensies en daarbij behorende indicatoren.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen DZC’68. Om de benodigde data te verzamelen is er gebruik gemaakt van een enquête. Door middel van een clustersteekproef en een gemakssteekproef zijn er in totaal 199 enquêtes afgenomen. De enquête is ingevuld door een groot deel van de vrijwilligers en niet vrijwilligers die wel verbonden zijn met DZC’68. De data zijn verwerkt en geanalyseerd middels het statistiekprogramma SPSS.

Uit de resultaten blijkt dat het vrijwilligersmanagement, de taakkenmerken, de motieven en de verenigingskenmerken een significante positieve relatie hebben met de betrokkenheid en tevredenheid van vrijwilligers en niet vrijwilligers. Dat wil zeggen dat de betrokkenheid en tevredenheid zullen stijgen wanneer DZC’68 de genoemde factoren positief beïnvloed. Deze resultaten komen overeen met de beschreven theorie. De resultaten laten zien welke indicatoren goed en welke zwakker worden beoordeeld door de vrijwilligers en niet vrijwilligers. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan om het werven en behouden van vrijwilligers te stimuleren.

DZC’68 wordt geadviseerd om de 5 B’s op te nemen in het vrijwilligersbeleid. De 5 B’s zijn: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. Per B worden verbeterpunten en handhavingspunten aanbevolen om de betrokkenheid en tevredenheid positief te beïnvloeden. Daarnaast wordt aanbevolen om op de meest voorkomende motieven in te spelen. Het is tevens belangrijk voor DZC’68 om eventuele knelpunten in kaart te brengen aan de hand van een IKSport audit. Tot slot wordt DZC’68 aanbevolen om geënquêteerde personen, die hebben aangegeven open te staan voor vrijwilligerswerk, te benaderen.

Andere verenigingen kunnen dit onderzoek ook uitvoeren. Hierdoor krijgen zij inzicht in welke factoren beïnvloed moeten worden om de betrokkenheid en tevredenheid te vergroten. Dit komt ten goede aan de werving van nieuwe vrijwilligers en het behouden van de huidige vrijwilligers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerDZC'68
Datum2016-10-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk