De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitaliteit sportverenigingen gemeente Lingewaard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vitaliteit sportverenigingen gemeente Lingewaard

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In onze huidige maatschappij vormen sportverenigingen een belangrijke maatschappelijke en sociale schakel. Kleinere gemeentes hebben te kampen met een leegloop van jonge (potentiële) sportleden. Een daling van deze groep betekent (mogelijk) een krimp in het ledenaantal hetgeen gevolgen heeft voor het bestaan van de vereniging.
Dit kwantitatieve onderzoek zorgt voor een weergave van de gewenste en huidige situatie met betrekking tot de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Lingewaard. Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan Manon Huinink, werkzaam als buurtsportcoach bij Stichting Welzijn Lingewaard, voor het verbeteren van de sportverenigingsondersteuning. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de verschillen tussen de gewenste en de huidige situatie die door middel van een verenigingsmonitor zijn getoetst. In het theoretisch kader is de gewenste situatie met betrekking tot de vitaliteit aan de hand van literatuur in kaart gebracht. Hierbij zijn per verenigingsaspect en omgevingsfactor criteria opgesteld waaraan de vitale vereniging moet voldoen. Hieruit zijn de vragen in de verenigingsmonitor afgeleid. De verenigingsmonitor bestaat uit een enquête die online is afgenomen bij de sportverenigingen uit de gemeente Lingewaard. Alle 70 sportverenigingen uit deze gemeente zijn benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek waarvan uiteindelijk 27 de verenigingsmonitor hebben ingevuld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
Datum2015-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk