De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Te oud om te bewegen?

Onderzoek naar motiverende en belemmerende factoren bij het bewegen in woonzorgcentra

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Te oud om te bewegen?

Onderzoek naar motiverende en belemmerende factoren bij het bewegen in woonzorgcentra

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de inspectie voor de gezondheidszorg is bepaald dat het stimuleren van bewegen moet worden opgenomen in het zorgaanbod van de woonzorgcentra. Beweegmogelijkheden zijn over het algemeen aanwezig maar de participatie ligt laag. Het doel van het onderzoek is om Stichting de Schroef concrete aanbevelingen te doen hoe ze de beweegparticipatie tijdens de activiteiten van de dagbesteding kunnen verhogen. Dit zal bereikt worden door onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op de beweegparticipatie van bewoners in woonzorgcentra te gemeente Heusden.
Vraagstellingen
Hoofdvraag : welke factoren zijn van invloed op de beweegparticipatie van de bewoners in de daginvulling in de gemeente Heusden ?
Onderzoeksopzet
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond uit twaalf bewoners van woonzorgcentrum Sint- Antonis en Sint- Janshof. Om de factoren te achterhalen die van invloed zijn op beweegparticipatie werden de bewoners geïnterviewd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen aan beweegactiviteiten deelnemende en niet deelnemende bewoners. De topics die werden bevraagd zijn voortgekomen uit het ASE- model, het Health Believe model en de geanticipeerde spijt & morele verplichting theorie. Naar aanleiding van de interviews heeft er een data analyse plaatsgevonden.
Resultaten
Uit de interviews kwam naar voren dat er enkele verschillen zijn tussen bewoners die deelnemen aan beweegactiviteiten en bewoners die niet deelnemen aan beweegactiviteiten. Zo blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de waargenomen vatbaarheid, ernst en dreiging tussen de bewoners die deelnemen en de bewoners die niet deelnemen. De bewoners die deelnemen aan de activiteiten ervaren meer dreiging en geven aan dat zij vatbaarder zijn voor risico’s. Daarnaast hebben de bewoners die deelnemen aan de beweegactiviteiten een hogere eigen effectiviteit verwachting dan de bewoners die niet deelnemen aan de activiteiten. De bewoners geven aan dat gezelligheid en het sociaal netwerk onderhouden als belangrijke motieven beschouwen om deel te nemen aan de activiteiten.
Conclusie
Uit de resultaten kon geconcludeerd worden dat de waargenomen vatbaarheid, dreiging en ernst een belangrijke rol speelt in het wel of niet deelnemen aan activiteiten. Daarnaast is de eigen effectiviteit een stuk lager bij de bewoners die niet deelnemen aan activiteiten dan die van de bewoners die wel deelnemen aan beweegactiviteiten. Daaruit kon geconcludeerd worden dat de eigen effectiviteit een grote rol speelt in het wel of niet deelnemen aan beweegactiviteiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerStichting de Schroef
Datum2016-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk