De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘’Een onderzoek naar de rol van de sociale omgeving op het beweeggedrag van kinderen’’

Een onderzoek in de wijk ‘’de Vogelbuurt’’ in Dedemsvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘’Een onderzoek naar de rol van de sociale omgeving op het beweeggedrag van kinderen’’

Een onderzoek in de wijk ‘’de Vogelbuurt’’ in Dedemsvaart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Meer burger, minder overheid. Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker. Bestuursdienst Ommen – Hardenberg (BOH) wil daarom toewerken naar een wijkgerichte aanpak waarbij men vraaggericht te werk gaat. In de Vogelbuurt in Dedemsvaart, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, is sprake van een sociaal zwakke bevolking waar sociale samenhang ontbreekt. Deze constatering was voor de BOH reden een onderzoek uit te voeren naar de rol van de sociale omgeving op het beweeggedrag van kinderen tussen de 2 en 12 jaar oud. Het doel is inzicht krijgen in de meningen en ervaringen van de inwoners met betrekking tot het vergroten van de samenhang.
Om dit doel te bereiken is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waar zes professionals, zes ouders en zes kinderen aan hebben deelgenomen. Bij de werving van de ouders en de kinderen is gebruik gemaakt van de sleutelfiguren vanuit de werkgroep ‘’sociale cohesie Vogelbuurt’’ waar de professionals ook in zitten. Met behulp van een topiclijst, opgesteld met behulp van theoretisch onderzoek, zijn semigestructureerde interviews afgenomen.
Uit de resultaten blijkt dat de inhoud van relaties met buren erg verschillend is. Enerzijds wordt veel met elkaar gedeeld en is regelmatig contact, anderzijds blijven inwoners hangen in hun eigen omgeving. Dit is ook afhankelijk van hoe de samenstelling van de buurtbewoners eruit ziet. Een taalbarrière is de voornaamste reden dat de relaties moeizaam tot stand komen. De verwachting is dat een grote groep mensen te verlegen is om op buurtbewoners af te stappen. Er is enige angst voor contact met, de nog onbekende, buurtbewoners. Speelfaciliteiten nodigen niet uit tot bewegen, zijn vooral gericht op het jonge kind en daardoor voor een grote groep kinderen onvoldoende uitdagend. Er wordt niet gesproken over een grote verbondenheid in de buurt. Daar waar het contact wel goed is, heerst niet echt het gevoel dat men bij elkaar hoort. Deze betrokkenheid kan vergroot worden wanneer mensen meer participeren in de samenleving. Door elkaar te ontmoeten kunnen verbindingen tussen bewoners ontstaan. De omgeving speelt daarin ook een belangrijke rol. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of informatie kunnen uitwisselen, wordt gemist. Sport en bewegen kan veel meer als middel worden ingezet om de sociale samenhang te vergroten. Door de buurtvereniging meer kenbaarheid te geven en zich sterker te profileren liggen daar kansen voor de wijk. De buurt moet iets worden aangeboden of een eerste aanzet geven dat voor iedereen winst oplevert. Dan heb je een gezamenlijk belang en een gemeenschappelijke deler.
Gezien de resultaten van de interviews kan gezegd worden dat de sociale omgeving zeker invloed heeft op het beweeggedrag. Ten eerste heeft de grootte van het sociaal netwerk en de leeftijd van de bewoners in de buurt invloed op het beweeggedrag. Een buurt waar weinig verbondenheid heerst nodigt ook minder uit om te bewegen. Ten tweede heeft de sociale veiligheid invloed op het beweeggedrag, zoals het begaanbaar houden van de openbare ruimte. Volgens de respondenten zijn enkele speelfaciliteiten niet veilig genoeg of toe gaan vervanging. Het derde punt zijn de faciliteiten. Een uitnodigende speelplek zorgt ervoor dat kinderen worden uitgedaagd. Dit wordt gemist. Wanneer daar een bankje of een picknick tafel bij wordt geplaatst waar ouders toezicht kunnen houden, dan kan deze eveneens functioneren als ontmoetingsplek waar contacten onderhouden kunnen worden. Wanneer een ontmoetingsplek centraal wordt gesteld in de wijk heeft dit positieve invloed op de sociale samenhang.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerBestuursdienst Ommen – Hardenberg
Datum2016-09-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk