De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar toekomstige verbinding vaarroutte Laakzone met randmeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar toekomstige verbinding vaarroutte Laakzone met randmeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De auteurs van deze afstudeeropdracht werkten en werken nog steeds aan woon- en infraproject Vathorst en het Laakzonegebied. Hun contacten hebben geleid tot vraaggesprekken met Charles Rijsbosch van de gemeente Amersfoort en programmamanager van Laakzone. Rijsbosch gaf uiteindelijk de opdracht voor het onderzoek naar de toekomstige verbinding van de vaarroute met de nabij gelegen randmeren. Dit onderzoek vormt de inhoud van de afstudeerscriptie. De verbinding is het sluitstuk van het project Laakzone, een vaarroute van Vathorst Amersfoort langs Bunschoten naar met name het Nijkerkernauw, één van de randmeren.
Bij de eerste initiatieven om te komen tot het project Laakzone was duidelijk dat de projectdeelnemers een verbinding wilden realiseren tussen de Laakzone en de randmeren. Al in 2001-2002 kwamen de eerste ideeën voor het project ter tafel, maar nog niet van de grond. Pas in de periode 2013-2015 zijn de ontwerpen voor project Laakzone voor 90 procent gerealiseerd. De resterende 10 procent vormt genoemde verbinding met de randmeren via de primaire waterkering. De diverse stakeholders besteedden in de tussentijd geen aandacht aan de vormgeving van deze verbinding, noch vond onderlinge afstemming plaats. Ook moesten de consequenties van de aanleg op gedeeltelijk politiek, maar vooral praktisch en financieel gebied nog in kaart worden gebracht.
Aan het begin van het afgelopen jaar kreeg de verbinding met de randmeren prioriteit. De gemeente Amersfoort en de gemeente Bunschoten wilden tegemoetkomen aan de wens van de plaatselijk groeiende bevolking om de verbinding te realiseren. In overleg met Rijsbosch startten de afstuderende in april 2015 met onderzoek naar mogelijke vaarverbindingen om in het eerste kwartaal van 2016 te kunnen komen tot een voor alle partijen optimale oplossing. De officiële bevestiging van de opdracht voor deze afstudeeropdracht volgde in juni 2015.
Voor het onderzoek zijn allereerst de belangrijkste stakeholders geïnterviewd. Dit zijn Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, de gemeente Amersfoort en de gemeente Bunschoten, tevens initiatiefnemers én financiers van het project, naast de Provincie Utrecht die op de achtergrond meekijkt. Verder zijn de voorwaarden en eisen voor waterveiligheid van Waterschap Vallei en Veluwe in kaart gebracht. Dit waterschap is de eigenaar en beheerder van de onderhavige primaire waterkering.
Voor het variantenonderzoek zijn de projectlocatie en diverse andere locaties bezocht, zoals:
· sluis voor de wijk Blaricummermeent in Blaricum
· sluis De Kooij in Bunschoten
· Laakse Duiker in Nijkerk
· botenoverhaal in Broek in Waterland · botenlift Broekerhaven in Bovenkarspel.
De verschillende onderzoeken hebben geresulteerd in de keuze voor een duiker door de primaire waterkering heen en met de toevoeging van een sluis, die het hoogteverschil tussen het water van de randmeren en dat van de polder reguleert. Deze sluis bevindt zich aan de polderzijde van de primaire waterkering. Deze oplossing biedt de meeste voordelen, voldoet aan de gestelde budgeteisen en leverde ook de meeste draagkracht op onder de stakeholders. Na politieke besluitvorming en vervolgens verdere technische uitwerking, wordt deze eindoplossing eind 2016 aanbesteed. Het bijzondere van dit afstudeeronderzoek is dat de verkregen opdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Amersfoort
Datum2016-01-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk