De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gebruikerservaringen van mensen met dementie of Mild Cognitive Impairment met technologische hulpmiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gebruikerservaringen van mensen met dementie of Mild Cognitive Impairment met technologische hulpmiddelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door bezuinigingen in de zorg heeft de overheid besloten dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, zo ook mensen met dementie. Uit het project ‘Mijn huis mijn toekomst’ kwam naar voren dat behoefte bestaat aan ondersteuning door middel van technologische hulpmiddelen bij mensen met dementie. Dit is in januari 2016 de reden geweest voor het starten met het project ‘Technologie Trolley Rheden’. De gebruikerservaringen van technologische hulpmiddelen die de Pilot Technologie Trolley aanbiedt zijn nog niet bekend op de lange termijn. Hierdoor mist de pilot gegevens om een algemene voorziening te kunnen opstarten en een voorbeeld te zijn voor andere gemeentes. Dit heeft geleid tot de vraagstelling: Wat zijn de gebruikerservaringen van mensen met dementie of Mild Cognitive Impairment en hun mantelzorgers die gebruik maken of maakten van technologische hulpmiddelen vanuit de pilot Technologie Trolley Rheden?
Dit onderzoek betreft een kwalitatief verklarend onderzoeksdesign. De dataverzameling heeft plaatsgevonden door het afnemen van vijf semigestructureerde interviews bij personen met dementie en hun mantelzorgers. De data van de interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd. De gegevens werden geordend in informatie-eenheden en daarna gefragmenteerd. De fragmenten zijn samengevat in labels en vervolgens geordend per hoofdthema. De hoofdthema’s zijn: Aanleren, positieve en negatieve ervaringen, gebruikerservaringen, autonomie, sociale en ruimtelijke omgeving en verwachtingen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruikerservaringen van mensen met dementie of Mild Cognitive Impairment die gebruik maken van technologische hulpmiddelen over het algemeen erg positief waren. Geconcludeerd kan worden dat alle mantelzorgers meer rust en veiligheid ervaren doordat de persoon met dementie gebruikt maakt van technologische hulpmiddelen. Deelnemers en mantelzorgers gaven aan dat de sociale contacten niet zijn toegenomen. Dit is tevens een discussiepunt in dit onderzoek.
Aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan hebben betrekking op het vergroten van de landelijke bekendheid, monitoren van het gebruik van de technologische hulpmiddelen, betrekken van mantelzorgers en het zoeken naar alternatieven hulpmiddelen. Onderzoek naar waarom deelnemers ervaren dat de sociale contacten niet zijn toegenomen is tevens een aanbeveling voor een vervolgonderzoek.
Een kanttekening bij dit onderzoek is dat de uitkomsten van dit onderzoek gebaseerd zijn op weinig data. De onderzoekspopulatie is klein waardoor voorzichtig omgegaan moet worden met uitspraken omtrent de generaliseerbaarheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerProjectgroep Technologie Trolley Rheden en Lector Lectoraat Innovatie in de Care
Datum2017-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk