De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De wensen van de patiënt omtrent informatievoorziening

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften met betrekking tot preoperatieve informatievoorziening bij een open hartoperatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De wensen van de patiënt omtrent informatievoorziening

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften met betrekking tot preoperatieve informatievoorziening bij een open hartoperatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling- De aanleidingen voor dit onderzoek waren meer zorg op maat leveren, digitalisering binnen de gezondheidszorg en het implementatieonderzoek PREDOCS1. Er moest duidelijk worden wat de ervaringen en behoeften zijn binnen de informatievoorziening, ter verbetering van de huidige preoperatieve polikliniek, bij patiënten die een open hartoperatie ondergaan in het Radboudumc op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie.
Vraagstelling- “Hoe ervaren patiënten die een open hartoperatie ondergaan in het Radboudumc op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie de huidige informatievoorziening op de preoperatieve polikliniek en wat zijn hierin hun behoeften?” Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er twee deelvragen geformuleerd. De eerste deelvraag was: “Wat zijn de ervaringen en behoeften van patiënten die een open hartoperatie ondergaan in het Radboudumc op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie met betrekking tot de vorm van de informatievoorziening op de preoperatieve polikliniek?” De tweede deelvraag was: “Wat zijn de ervaringen en behoeften van patiënten die een open hartoperatie ondergaan in het Radboudumc op de afdeling Cardio-thoracale Chirurgie met betrekking tot de inhoud van de informatievoorziening op de preoperatieve polikliniek?”
Methode- Er is gekozen voor een kwalitatief explorerend survey. Er werd gebruik gemaakt van een topiclijst, waarin een onderscheid is gemaakt in ervaringen en behoeften van de, voorafgaand aan de pre-poli ontvangen, patiënten informatie map (PIM) en de preoperatieve polikliniek (pre-poli). Data zijn verzameld met behulp van 24 telefonische interviews bij patiënten die een open hartoperatie ondergaan in het Radboudumc. De geluidsopnames zijn getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd met behulp van fragmenteren en coderen.
Resultaten- Uit de data-analyse vloeiden vier hoofdthema’s: ervaringen en behoeften inhoud PIM, ervaringen en behoeften vorm PIM, ervaringen en behoeften inhoud pre-poli en ervaringen en behoeften vorm pre-poli. Deze hoofdthema’s zijn behulpzaam geweest bij het beantwoorden van de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag.
Conclusie- Er kan geconcludeerd worden dat de behoeften van patiënten met betrekking tot de inhoud liggen bij duidelijkheid krijgen en dus vragen kunnen stellen en hier ook uitgebreid antwoord op krijgen, inzicht vergaren in het komende proces, face-to-face contact met professionals en het lotgenotencontact. Over de vorm van de informatievoorziening kan er geconcludeerd worden dat er behoefte is aan duidelijkheid met betrekking tot de wachttijden voor afspraken en de operatie. Daarnaast kan er gesteld worden dat er behoefte is aan digitalisatie van de PIM, maar dat hier wel een aantal kanttekeningen bij zijn om het te laten voldoen aan de behoeften van de patiënt.
Aanbevelingen- Op basis van de conclusie zijn er meerdere aanbevelingen gedaan naar de praktijk over digitalisatie, logistiek, PIM, afspraken en communicatie. Daarnaast is de aanbeveling voor het onderwijs om meer aandacht te besteden aan preoperatieve voorlichting en persoonsgerichte zorg. Voor vervolgonderzoek zijn er meerdere aanbevelingen gedaan om uiteindelijk te bepalen hoe de preoperatieve informatievoorziening het beste vormgegeven kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerRadboudumc, afdeling Cardio-thoracale Chirurgie en Longziekten
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk