De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Minor High Care Studentenuitstroom

Het effect van de minor High Care op de carrière van de ex-studenten als de minor succesvol is afgerond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Minor High Care Studentenuitstroom

Het effect van de minor High Care op de carrière van de ex-studenten als de minor succesvol is afgerond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op de studentenuitstroom van de minor High Care, met als vraagstelling ‘Welk effect heeft de minor High Care op de carrière van de ex-studenten als de minor succesvol is afgerond?’. Om antwoord te geven op deze vraag is dit onderzoek opgesplitst in drie deelvra-gen.
Het doel van dit onderzoek was ‘In januari 2015 heeft de opdrachtgever inzicht gekregen in het post HBO-V traject van ex-studenten die de minor High Care succesvol hebben doorlopen, ten aanzien van het specifieke werkveld van de acute- en intensieve zorg’.
Na een literatuursearch is gebleken dat er voor dit onderzoek helaas geen bruikbare wetenschap-pelijke artikelen zijn, aangezien er nog geen eerdere onderzoeken zijn verricht ten aanzien van dit onderwerp.
Door middel van een cross-sectioneel onderzoek is het post HBO-V traject van de ex-studenten die de minor High Care succesvol hebben afgerond in kaart gebracht. Voor dit onderzoek is er voor een kwantitatieve digitale vragenlijst gekozen die kwalitatieve aspecten bevat. Deze vragen-lijst is door de studentonderzoekers opgesteld en daarna verwerkt in het programma Formdesk als websurvey. Voor dit onderzoek hebben 70 van de 99 benaderde ex-studenten de digitale vragen-lijst ingevuld. Deze werden vervolgens verwerkt en geanalyseerd, waarna bleek dat er 64 digitale vragenlijsten voor dit onderzoek bruikbaar waren. Dat betekent dat de bruikbare respons 64.6% was.
Een vervolgtraject van dit onderzoek was het verkrijgen van informatie door middel van een fo-cusgroep. Hierbij is een groepsdiscussie gehouden over een aantal aspecten uit de digitale vra-genlijst met drie deelnemers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2015-02-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk