De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The "BIG" Project, analyse van het handelen naar de wet BIG op de zorgeenheid TBS 1 te GGzE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

The "BIG" Project, analyse van het handelen naar de wet BIG op de zorgeenheid TBS 1 te GGzE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Daarnaast regelt de wet BIG de kwaliteitsbewaking en -bevordering van de individuele patiënt. Vanaf 1 januari 2009 moet iedereen die BIG-geregistreerd is elke 5 jaar hergeregistreerd worden.
Uit onderzoek is gebleken dat verpleegkundigen weinig kennis hebben over de wet BIG (Speet en Franke, 2004 en De Bie, 2006). Kennis is echter nodig voor de dagelijkse beroepsuitoefening van de verpleegkundigen en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd (NU'91, 2005). De projectgroep is van mening dat als verpleegkundigen niet voldoende kennis hebben over de wet BIG, zij daar ook niet naar kunnen handelen.
Met dit idee is de projectgroep naar een opdrachtgever gestapt. Hij gaf aan dat hij geen beeld had van hoe de verpleegkundigen op de afdeling handelen en dat het onderwerp 'de wet BIG' niet leeft op de afdeling. De probleemstelling luidt daarom: 'Hoe handelen de verpleegkundigen van zorgeenheid TBS 1 van de GGzE volgens de wet BIG en komen ze in aanmerking voor de herregistratie?'
De projectgroep is als eerste op onderzoek gegaan in de theorie. Hierbij is gezocht naar informatie over de wet BIG en welke factoren van invloed zijn op het handelen naar de wet BIG. Ook heeft de projectgroep informatie gezocht over de herregistratie. De informatie die de projectgroep heeft gevonden in het theorieonderzoek is gebruikt voor het praktijkonderzoek wat daarna is uitgevoerd. Voor het praktijkonderzoek heeft de projectgroep besloten interviews af te gaan nemen. Op de zorgeenheid zijn 20 verpleegkundigen geïnterviewd. De interviews zijn opgenomen op een cassetterecorder en daarna geanalyseerd. Uit de analyses zijn conclusies getrokken die vervolgens een antwoord geven op de hoofdvraag.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verpleegkundigen op zorgeenheid TBS 1 meestal wel handelen naar de wet BIG, maar dit niet bewust doen. Veel verpleegkundigen denken bijvoorbeeld dat zij niks met de wet BIG te maken hebben omdat ze niet in een algemeen ziekenhuis werken. Daarnaast is gebleken dat de verpleegkundigen niet voldoende kennis hebben over de wet BIG.
Naar aanleiding van de conclusies is de projectgroep na gaan denken over een product dat er voor zorgt dat de verpleegkundigen bewust volgens de wet BIG gaan handelen. Het product moet ook het kennistekort aanpakken. Hierbij is de projectgroep uitgekomen bij een informatiemap. De projectgroep realiseert zich echter ook dat een informatiemap alleen niet voldoende is om tot gedragsverandering te komen. Daarom is ook nog een kaartspel/test ontwikkeld. De projectgroep doet de aanbeveling om dit spel minstens eens in de 6 maanden te doen om het beleid actief te houden en het bewustzijn te bevorderen. Als herinnering aan de wet BIG zijn 2 schilderijen gemaakt van biggen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Verpleegkunde
PartnersGGzE Grote Beek te Eindhoven
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk