De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

OSN aan het stuur

De weg naar kennen, kunnen en doen, op basis van leiderschap en competentiemanagement

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

OSN aan het stuur

De weg naar kennen, kunnen en doen, op basis van leiderschap en competentiemanagement

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Orthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen (OSN) heeft te maken met steeds kritischer wordende
klanten en toenemende concurrentie. Als antwoord hierop streeft zij continue naar een betere
dienstverlening oftewel optimale studiebegeleiding. Om deze reden hecht OSN veel waarde aan de
ontwikkeling van haar medewerkers en de wijze waarop de aansturing binnen OSN hieraan bijdraagt.
Het uitgangspunt hierbij is dat optimale aansturing vanuit de OSN-leiding leidt tot medewerkers die
zich kunnen ontwikkelen tot optimale studiebegeleiders. Dit onderzoek richt zich op de volgende
vraag: Welke aansturing vanuit de OSN-leiding draagt bij aan het ontwikkelen van de OSNkerncompetenties
bij de medewerkers? De OSN-kerncompetenties vertegenwoordigen gezamenlijk
optimale studiebegeleiding. Om de vraag te beantwoorden is een groepsgesprek gehouden met de
OSN-leiding en zijn acht medewerkers geïnterviewd.
Het resultaat is allereerst het inzicht in wat de OSN-leiding en medewerkers onder OSNkerncompetenties
verstaan. Zo noemt de OSN-leiding geduldig zijn en verantwoordelijkheidsgevoel,
terwijl de medewerkers spreken van afstemmen, sensitiviteit en directief zijn. Beiden noemen
motiveren en samenwerken.
Tevens blijkt in de huidige situatie sprake van een delegerende leiderschapsstijl binnen OSN. Dit is
een weinig sturend en weinig ondersteunende stijl (Hersey, Blanchard & Johnson, 2012). De leiding
geeft de medewerkers taken mee en laat hen deze met veel autonomie uitvoeren. De medewerkers
krijgen ruimte om hun eigen werkwijze te ontwikkelen, met als keerzijde dat zij soms niet goed weten
wat er van hen verwacht wordt en in hoeverre zij aan deze verwachtingen voldoen.
De medewerkers blijken behoefte te hebben aan een meer leidende leiderschapsstijl (Hersey,
Blanchard & Johnson, 2012). Eén die hen duidelijkere kaders biedt over wat voor kennis en
vaardigheden er van hen verwacht worden en hen periodiek hierop evalueert. De nadruk op kennis en
vaardigheden komt ook terug op de onderbouwing die de medewerkers geven aan de OSNkerncompetenties.
De OSN-leiding lijkt daarentegen een meer ondersteunende leiderschapsstijl na te streven.
Aansturing waarbij de autonomie van de medewerkers verder toeneemt door hen meer
verantwoordelijkheden en aandacht te geven (Hersey, Blanchard & Johnson, 2012). De OSN-leiding
legt in tegenstelling tot de medewerkers de nadruk op de attitude component van de OSNkerncompetenties
en niet zo zeer op kennis en vaardigheden.
Om de OSN-kerncompetenties van de medewerkers optimaal te ontwikkelen is een leiderschapsstijl
nodig die de behoeften van zowel de medewerkers als de leiding bevredigd. Dit betekent een stijl die
zowel meer ondersteunend als meer sturend is dan de huidige leiderschapsstijl. Kortom, aansturing
volgens de begeleidende leiderschapsstijl draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van de OSNkerncompetenties van de medewerkers.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerOrthopedagogische Studiebegeleiding Nijmegen
Datum2016-01-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk