De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn Netwerk

Ouders en betrokkenen uit het sportnetwerk betrekken bij de studieloopobaanbegeleiding van studenten op het Johan Cruyff College Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mijn Netwerk

Ouders en betrokkenen uit het sportnetwerk betrekken bij de studieloopobaanbegeleiding van studenten op het Johan Cruyff College Nijmegen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd op het Johan Cruyff College Nijmegen, verder te noemen als
JCC. Het JCC biedt sporters de mogelijkheid om sport en studie met elkaar te combineren.
Binnen het JCC is de onderwijs- en begeleidingsstructuur zo ingericht dat studenten zowel in
hun schoolloopbaan als in hun sportcarrière succesvol kunnen zijn. De
studieloopbaanbegeleiding van de JCC-studenten is voornamelijk in handen van
studiecoaches die begeleid worden door een studiecoachbegeleider.
De opdrachtgever en tevens studiecoachbegeleider Rinske ter Welle heeft
aangegeven dat de school de netwerken rondom de student een belangrijkere rol wil laten
spelen. Het doel van dit onderzoek is kennis en inzicht verkrijgen over het begeleiden van de
JCC-studenten met behulp van hun netwerk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt:
Welke behoeften leven er bij de studenten en medewerkers van het Johan Cruyff College
Nijmegen en bij het relevante netwerk van de studenten als het gaat om
studieloopbaanbegeleiding vanuit de opleiding die een toevoeging kan zijn voor de
combinatie school en (top)sport?
De opdrachtgever geeft aan dat er meer een terugkoppeling gemaakt zou moeten worden
naar het netwerk rondom de JCC-studenten. Er zou volgens Ter Welle niet alleen gebruik
gemaakt moeten worden van het netwerk als er iets mis is; dit zou al in een eerder stadium
van de begeleiding mogen. Dit komt overeen met de theorie die stelt dat interactie tussen
verschillende systemen van positieve invloed zijn op het gedrag van de student en op de
school- en sportprestaties (Willemse, 2015).
Om de behoeften van de betrokkenen uit de vraagstelling in kaart te brengen, zijn
JCC-studenten en ouders bevraagd door middel van een online enquête en werden
medewerkers en betrokkenen uit het sportnetwerk geïnterviewd. Uit de onderzoeksmethoden
zijn resultaten gekomen waaruit conclusies getrokken zijn die antwoord geven op de
vraagstelling. Zo onderstrepen JCC-medewerkers het grote belang van contact vanuit de
school met ouders en betrokkenen uit het sportnetwerk. Dit is niet alleen het geval in leerjaar
1, maar voor de gehele opleidingsduur van de student. Daarbij zien de medewerkers de
studiecoach als dé persoon die ten behoeve van de studieloopbegeleiding contacten
onderhoudt met de ouders en het sportnetwerk. Ook studenten, het sportnetwerk en ouders
geven aan dat de studiecoach daarvoor de aangewezen persoon is. Studiecoaches
beschikken voor de begeleiding van JCC-studenten echter niet altijd over voldoende
gegevens om gemakkelijk contact te kunnen onderhouden met ouders en het sportnetwerk.
Uit het onderzoek blijkt dat JCC-studenten over het algemeen meer waarde hechten aan
contact tussen de opleiding en hun ouders dan aan contact tussen de opleiding en het
sportnetwerk. Studenten willen wel van tevoren ingelicht worden als er contacten zijn tussen
de opleiding en ouders cq. sportnetwerk.
Uit reacties van betrokkenen kan geconcludeerd worden dat de studieloopbaanbegeleiding
vanuit het JCC gebaat is bij intensievere contacten tussen school, ouders en sportnetwerk.
Aan de hand van de conclusies van het onderzoek zijn ook enkele aanbevelingen opgesteld
voor het JCC. De belangrijkste aanbeveling is de introductie van een netwerkkaart voor de
begeleiding van de JCC-studenten, te gebruiken door de studiecoaches. Deze netwerkkaart
moet zorgen voor continuïteit in de manier van begeleiden vanuit het JCC, omdat de
studiecoaches ieder jaar wisselen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerJohan Cruyff College Nijmegen
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk