De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Out of control

Onderzoek naar de vormgeving van een psychomotorisch instituut voor patiënten tussen 18 en 70 jaar met een paniekstoornis bij Pro Persona

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Out of control

Onderzoek naar de vormgeving van een psychomotorisch instituut voor patiënten tussen 18 en 70 jaar met een paniekstoornis bij Pro Persona

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De positionering voor vaktherapeutische beroepen is onder druk komen te staan vanwege de opdracht van de Raad van Bestuur om volgens richtlijnen te werken (evidence based). Pro Persona streeft ernaar om tot eenduidige productbeschrijvingen op basis van literatuuronderzoek en participerende observaties te komen, zodat de patiëntenzorg effectiever kan worden ingericht. Het is een ontwikkelingsonderzoek en het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen en beschrijven van een psychomotorisch behandelproduct, waarbij patiënten leren lichamelijke gewaarwordingen met een paniek voorspellende betekenis te begrijpen, verdragen en er mee leren om te gaan. De onderzoeksvraag die hierbij opgesteld is luidt als volgt: “Welk psychomotorisch product leert patiënten lichamelijke gewaarwordingen met een paniek voorspellende betekenis te verdragen binnen Pro Persona voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar met een paniekstoornis voor zowel klinische zorg als ambulante zorg?”. De resultaten zijn gericht op het psychomotorisch behandelaanbod bij Centrum voor angststoornissen, Overwaal. Middels interviews, enquêtes, observaties en literatuuronderzoek is informatie verzameld om een evidence based psychomotorisch behandelproduct te schrijven. De resultaten van de enquêtes en interviews geven weer dat de patiënten het aanbod als een meerwaarde beschouwen binnen de behandeling. Uiteindelijk wordt er een psychomotorisch behandelproduct voor patiënten met een paniekstoornis aanbevolen dat gericht is op vier thema’s van angst voor controle-verlies, namelijk somatisch, psychisch, sociaal en gedragsmatig. De PMT’ers verrichten vanuit het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader bewegingsgerichte en lichaamsgerichte interventies. Hierdoor leren patiënten de paniekstoornis te begrijpen, de lichamelijke gewaarwordingen te verdragen en met de paniekstoornis om te gaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2015-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk