De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

BENG optimaliseert het ontwerp !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

BENG optimaliseert het ontwerp !

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens ons onderzoek hebben wij inzichtelijk kunnen maken
hoeveel invloed het BENG-principe heeft op de architectuur
van Theo Verburg Architecten. In onze probleemdefinitie
wordt vermeld dat architecten onvoldoende op de hoogte
zijn van de mogelijkheden van BENG. Theo Verburg
Architecten gaf ook toe dat hier nog onvoldoende aandacht
aan besteed was. Ook wordt aangegeven dat het verstandig
is om bestaande projecten nu al te toetsen aan BENG om
een indruk te krijgen waar de problemen kunnen liggen.
Het BENG-principe is de vervanger van de EPC. De
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een gebouw wordt
bepaald op basis van het totale primaire energiegebruik.
Daarmee geeft de EPC-eis een richting aan wat het
primaire energiegebruik zou kunnen zijn van een zeer
energiezuinig gebouw. Hierbij wordt alleen geen richting
gegeven voor de energiebehoefte van het gebouw.
Bij het BENG-principe wordt gekeken naar drie indicatoren
die betrekking hebben op de energiebehoefte, het primair
fossiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare
energie. Deze drie indicatoren bestaan uit:
• BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2
gebruiksoppervlak per jaar;
• BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, in
kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• BENG 3: En het minimale aandeel hernieuwbare
energie in procenten.
De genoemde BENG-indicatoren zijn van toepassing op
vier verschillende gebouwtypen:
• woningen en woongebouwen;
• utiliteitsgebouwen;
• onderwijsgebouwen;
• en gezondheidszorggebouwen.
Wij hebben tijdens ons onderzoek inzichtelijk gemaakt
welke indicatoren betrekking hebben op de architectuur.
Wij zijn te weten gekomen dat BENG 1 het meeste invloed
heeft op het ontwerp. Hierbij zijn een aantal belangrijke
punten naar voren gekomen waarbij een woning
makkelijker kan voldoen aan BENG. Deze punten zijn:
• stedenbouwkundig plan;
• oriëntatie;
• compactheid;
• schilisolatie;
• luchtdichtheid;
• ventilatie;
• en zonwering.
Om inzicht te krijgen hoe Theo Verburg Architecten scoort
op het gebied van BENG hebben wij bestaande projecten
getoetst aan de toekomstige bouwregelgeving. Dit hebben
wij gedaan voor zowel een vrijstaande, geschakelde als
gestapelde woning middels het rekenprogramma Uniec 2.
Met onze aanwezige kennis over BENG hebben wij de
verschillende projecten kunnen laten voldoen aan het
BENG-principe. Hierbij hebben wij de architectuur van
Theo Verburg Architecten zoveel mogelijk gewaarborgd.
Uit de toetsing is naar voren gekomen dat het behalen
van BENG 1 de lastigste opgave gaat worden. Het
stedenbouwkundige plan in combinatie met de oriëntatie
en compactheid hebben het meeste invloed op het
behalen van BENG 1. De huidige woningen – die voldoen
aan de EPC-eis – voldoen vaak ruimschoots aan BENG 2 en
BENG 3 bij het behalen van BENG 1.
Het onderzoek toont aan dat de vrijstaande- en geschakelde
woning kan voldoen aan BENG zonder de architectuur te
belemmeren. Wel zijn er aandachtspunten met betrekking
tot verspringingen in gevels, aanbouwen en dakkapellen.
Tijdens het toetsen van de gestapelde woning hebben wij
het ontwerp aan moeten passen. Dit had te maken met
een ongunstige oriëntatie, loggia’s en de aanbouwen. Door
deze opéénstapeling van ongunstige factoren komt naar
voren dat in het vervolg nagedacht moet worden over deze
ontwerpkeuzes.
BENG hoeft voor Theo Verburg Architecten niet
een belemmering te zijn in het ontwerpproces. De
aanbevelingen die wij hebben opgesteld kunnen daarbij
helpen. Vanaf 2020 is het verstandig om:
• goed te kijken naar de oriëntatie;
• het gebouw zo compact mogelijk te houden;
• het liefst geen uitstekende delen, aanbouwen, loggia’s,
dakkapellen etc. toe te passen;
• gebruik te maken van hogere Rc-waarden;
• diepe overstekken op het zuiden en zonwering toe te
passen;
• en gebruik te maken van mechanische toe- en afvoer
met warmteterugwinning en CO2-sturing.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerTheo Verburg Architecten
Datum2018-04-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk