De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vertel mij maar!

Een passend evaluatie-instrument voor de interventie HouVast

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vertel mij maar!

Een passend evaluatie-instrument voor de interventie HouVast

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

HouVast is een relatief nieuwe interventie gericht op gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wanneer een interventie programmagetrouw wordt uitgevoerd en dus een hoge programma integriteit heeft, heeft dit voordelen voor het hulpverleningsproces van de cliënt (Lange & Chênevert, 2009). Wanneer de interventie geëvalueerd wordt met de cliënt, komt er meer zicht op de uitvoering van de interventie (HouVast). Het Expertisecentrum (EC) van de William Schikker Groep (WSG) had graag dat er een geschikt evaluatie-instrument werd ontwikkeld, dat afgenomen kan worden met de cliënt waarbij de interventie is toegepast. Het doel van dit onderzoek was vanuit verschillende bronnen een evaluatie-instrument te ontwikkelen dat uiteindelijk uitgetest is in de praktijk. De onderzoeksvraag ‘Hoe moet het evaluatie-instrument eruitzien gelet op de inhoud en de vorm zodat met de cliënten van de interventie HouVast geëvalueerd kan worden of de interventie HouVast bij hen is uitgevoerd zoals deze bedacht en beschreven is?’, is beantwoord aan de hand van (a.d.h.v.) schriftelijke bevraging met de cursisten, een observatie en bevraging over het evaluatie-instrument met de Cliëntenraad van de WSG, interviews met experts van het EC van de WSG en interviews met de hulpverleners nadat zij het evaluatie-instrument hebben uitgetest in de praktijk. Tijdens het analyseren van het praktijkprobleem werd duidelijk dat de kernelementen van de interventie moeten worden verwerkt in het evaluatie-instrument. Uit de onderzoeksresultaten van dit ontwerponderzoek blijkt dat de belangrijkste gedragsindicatoren van de kernelementen de inhoud vormt voor het evaluatie-instrument. Verder is het mogelijk om te evalueren met de cliënt wanneer er een schaalvraag wordt gebruikt die passende visualisaties en verschillende antwoordmogelijkheden bevat die aansluiten bij het niveau van de cliënt. Het daarbij aanbieden van twee verschillende versies van antwoordmogelijkheden geeft de hulpverlener de mogelijkheid om hierop in te spelen. Met onder andere deze belangrijke onderzoeksresultaten is er op inhoud en vorm een passend evaluatie-instrument ontwikkeld dat aansluit bij de cliënt en die de hulpverlener bewust maakt van zijn of haar eigen handelen. Er wordt aanbevolen om dit evaluatie-instrument in samenstelling met het reflectie-instrument af te nemen. Het reflectie-instrument is door Noortje Radstake een student van de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) ontwikkeld. Dit zodat er een meer volledig beeld ontstaat of de interventie programmagetrouw wordt uitgevoerd. Daarnaast is het advies om nog verder te onderzoeken wie het evaluatie-instrument bij de cliënt moet afnemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
PartnersExpertise Centrum William Schrikker
Datum2017-06-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk